Soru:

c CH₂ CH₂ Yeni Nesil Sorular -Ö: || H Gimento boyonin kimyosols Lewis yapıları verilen moleküller arasındaki zayıf etkileşimler

c
CH₂ CH₂
Yeni Nesil Sorular
-Ö:
||
H
Gimento
boyonin
kimyosols
Lewis yapıları verilen moleküller arasındaki zayıf etkileşimler ile
bunların fiziksel özelliklere etkisi için aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
P
moleküldeki zayıf etkileşimler dipol-

c CH₂ CH₂ Yeni Nesil Sorular -Ö: || H Gimento boyonin kimyosols Lewis yapıları verilen moleküller arasındaki zayıf etkileşimler ile bunların fiziksel özelliklere etkisi için aşağıdaki ifadelerden han- gisi yanlıştır? P moleküldeki zayıf etkileşimler dipol-dipol etkileşimleri ve Lon- don kuvvetleridir. B) II. molekül yoğun fazdayken kendi tanecikleri arasında hidrojen bağı oluşur. C) Her iki molekül de H içerdiği için kendi molekülleri arasında hid- rojen bağı bulunur. D) II. molekülün kaynama noktasının I. molekülün aynı ortamdaki kaynama noktasından ſüksek olması beklenir. 1 I 1 E) 1. moleküldeki etkin zayıf etkileşimin kuvveti II. moleküldekin- den daha fazla değildir. 1 1 I 1 1 1 I

Soru Çözümünü Göster