Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

C) I ve II 9. K, L ve M maddeleri ile çevrelenen ortamlardaki ısı akışı aşağıdaki gibi modellenmiştir. K D L M D) I, II ve III 1

C) I ve II
9. K, L ve M maddeleri ile çevrelenen ortamlardaki ısı
akışı aşağıdaki gibi modellenmiştir.
K
D
L
M
D) I, II ve III
1600
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yan-
lıştır?
A) K maddesinin Isı iletkenliği, M maddesinin isi ilet-
kenliğinden faz

C) I ve II 9. K, L ve M maddeleri ile çevrelenen ortamlardaki ısı akışı aşağıdaki gibi modellenmiştir. K D L M D) I, II ve III 1600 Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yan- lıştır? A) K maddesinin Isı iletkenliği, M maddesinin isi ilet- kenliğinden fazladır. B) Binalarda ısı yalıtımı için L maddesinin kullanıl- ması K ve M maddelerinin kullanılmasından da- 160 890 ha fazla enerji tasarrufu sağlar. C) K maddesini oluşturan tanecikler arasındaki boş- luk, L ve M maddelerini oluşturan tanecikler ara- sındaki boşluktan fazladır. D) M maddesinin ısı yalıtım özelliği, K maddesinin Isı yalıtım özelliğinden fazladır. 1 si Diğer Sayfaya Geçiniz