Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

C) Irkçı hareketlere izin verilmeyeceği vurgulanmıştır. D) İnsanlığa karşı işlenen suçların ce- zasız kalmayacağı belirtilmiştir

C) Irkçı hareketlere izin verilmeyeceği
vurgulanmıştır.
D) İnsanlığa karşı işlenen suçların ce-
zasız kalmayacağı belirtilmiştir.
E) Müttefik Devletlerin nüfuz alanları
genişlemiştir.
*
1939-1945
26. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dün-
ya Savaşı sonrası T

C) Irkçı hareketlere izin verilmeyeceği vurgulanmıştır. D) İnsanlığa karşı işlenen suçların ce- zasız kalmayacağı belirtilmiştir. E) Müttefik Devletlerin nüfuz alanları genişlemiştir. * 1939-1945 26. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dün- ya Savaşı sonrası Türkiye'de meyda na gelen gelişmelerden biri değil- dir? 1946 A) ilk çok partili seçimlerin gerçekleş- mesi B) Tarımda makineleşme oranın art- masi C) Köyden kente göçün hızlanması D) Nüfus artış oranının yükselmesi E) Ulaşımda demir yolu yatırımlarının hız kazanması 7