Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

C) Sembolizm Egzistansiyalizm D) Dadaizm E) Ekspresyonizm 19. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek Bizim diyarımız da binbi

C) Sembolizm
Egzistansiyalizm
D) Dadaizm
E) Ekspresyonizm
19. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da binbir baharı saklar
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
Incinir düz caddede dağda gezen ayaklar
Sen kubbesinde ince bir mozaik

C) Sembolizm Egzistansiyalizm D) Dadaizm E) Ekspresyonizm 19. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek Bizim diyarımız da binbir baharı saklar Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek Incinir düz caddede dağda gezen ayaklar Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık mabedin içini Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda Bize heyecan verir bir parça yeşil çini OP01-SS.34AYT05 Sanat adlı şiirinden alınan bu dizelerde geçen "sen" sözüyle Faruk Nafiz Çamlıbel aşağıdakilerden hangisine seslenmiş olabilir? A) Tanzimat Dönemi sanatçılarına B) Saf şiir anlayışıyla eser veren şairlere C) Servetifünun Dönemi sanatçılarına DY Toplumcu anlayışla eser veren şairlere E) Beş Hececiler topluluğunda yer alan şairlere Kirar. kaçar. Bu pa hangi A) Ar Bihre Perive Dol 7 21. Cum topl bir k ben can alış X ese takl öne Aş ed A) C 7