Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sözcükte Anlam Soruları

Tuna, okuluna artık tek başına gidebiliyor." cümlesinden "Tuna'nın okuluna önceden tek başına
gidemediği anlamı çıkar. Bu şekilde cümlede açık olarak söylenmeyip cümlenin anlamından veya
cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir.
Bu açıklamaya göre,
1. Barınak yapmak için belediyeden yardım istedik. X
II, Dostlarım, iyi ve kötü günlerimde her zaman yanımda olmuştur.
11) Polatlı da Kurtuluş Savaşı'nın simge şehirlerinden biridir.
ilçemizde yapılan festivale yine büyük bir katılım sağlandı.
cümlelerinden hangilerinde örtülü anlam vardır?
Ayi ve ll
I ve III
AYDIN YAYINLARI
Allv
Il ve IV
III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
Tuna, okuluna artık tek başına gidebiliyor." cümlesinden "Tuna'nın okuluna önceden tek başına gidemediği anlamı çıkar. Bu şekilde cümlede açık olarak söylenmeyip cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir. Bu açıklamaya göre, 1. Barınak yapmak için belediyeden yardım istedik. X II, Dostlarım, iyi ve kötü günlerimde her zaman yanımda olmuştur. 11) Polatlı da Kurtuluş Savaşı'nın simge şehirlerinden biridir. ilçemizde yapılan festivale yine büyük bir katılım sağlandı. cümlelerinden hangilerinde örtülü anlam vardır? Ayi ve ll I ve III AYDIN YAYINLARI Allv Il ve IV III ve IV Diğer sayfaya geçiniz.
Eli dar olan dili kısa olur.
Uzayan saçlarını yarım saat içinde kestiler.
Baş ağrısını kesmesi için içtiği ilaç onu rahatsız etmişti.
Ücretini ödemeyince görevliler telefonu kestiler.
"Kesmek" sözcüğünün aşağıdaki anlamlarından han-
gisi yukarıdaki cümlelerden biriyle eşleştirilemez?
A) Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak,
parçalamak, doğramak
B) Son vermek, gidermek
C) Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek
DUcunu almak
yürüyordu
III. Planınızı
de değiş
IV. Çevre E
ve su k
3
Bu metir
aşağıdal
A) IV r
dir.
B) In
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
Eli dar olan dili kısa olur. Uzayan saçlarını yarım saat içinde kestiler. Baş ağrısını kesmesi için içtiği ilaç onu rahatsız etmişti. Ücretini ödemeyince görevliler telefonu kestiler. "Kesmek" sözcüğünün aşağıdaki anlamlarından han- gisi yukarıdaki cümlelerden biriyle eşleştirilemez? A) Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak B) Son vermek, gidermek C) Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek DUcunu almak yürüyordu III. Planınızı de değiş IV. Çevre E ve su k 3 Bu metir aşağıdal A) IV r dir. B) In
5. Anlatımı kuvvetlendirmek, amacıyla tek kelimeyle
belirtilebilecek bir kavramı birden fazla kelimeyle
anlatmaya "dolaylama" denir.
Bu bilgiye göre,
(1) "Yarın Yapayalnızız" soprano Handan Sarp
bizde operanın niçin sevilmediği üzerinde is-
rarla duruyordu, o sayfaları okudum. (II) Bir şey
daha aklıma takıldı: Bizde sanatlara nasıl yak-
laşılmış? (III) Yenileşmenin öne çıktığı, anlam
kazandığı dönemlerde, özellikle o dönemlerde
sanatlar sevdirilmiş mi? (IV) Beyaz perdenin
olanakları, kitle üzerindeki gücü, görkemli etki-
si, çok gelişkin bir sanat olması, tuhaf şekilde,
önemsenmemiş.
bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde dolaylama vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
5. Anlatımı kuvvetlendirmek, amacıyla tek kelimeyle belirtilebilecek bir kavramı birden fazla kelimeyle anlatmaya "dolaylama" denir. Bu bilgiye göre, (1) "Yarın Yapayalnızız" soprano Handan Sarp bizde operanın niçin sevilmediği üzerinde is- rarla duruyordu, o sayfaları okudum. (II) Bir şey daha aklıma takıldı: Bizde sanatlara nasıl yak- laşılmış? (III) Yenileşmenin öne çıktığı, anlam kazandığı dönemlerde, özellikle o dönemlerde sanatlar sevdirilmiş mi? (IV) Beyaz perdenin olanakları, kitle üzerindeki gücü, görkemli etki- si, çok gelişkin bir sanat olması, tuhaf şekilde, önemsenmemiş. bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi- sinde dolaylama vardır? A) I B) II C) III D) IV
3.
250
37
1. Evin önüne geldiklerinde daha fazla dayanamayıp oracığa çöktü.
II. Karşılıklı soru sormaya dayanan mülakatlar da vardır.
III. Evin kapısına dayanmış, elindeki dergiyi inceliyordu.
"Dayanmak" sözcüğü numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?
B) Bir şeyden güç almak
D) Bir şeyin üzerine kurulmuş olmak
A) Sabretmek, tahammül etmek
C) Kendini dayamak, yaslanmak
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
3. 250 37 1. Evin önüne geldiklerinde daha fazla dayanamayıp oracığa çöktü. II. Karşılıklı soru sormaya dayanan mülakatlar da vardır. III. Evin kapısına dayanmış, elindeki dergiyi inceliyordu. "Dayanmak" sözcüğü numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? B) Bir şeyden güç almak D) Bir şeyin üzerine kurulmuş olmak A) Sabretmek, tahammül etmek C) Kendini dayamak, yaslanmak
myramamanin dar
Hep eski günle-
kat yerlerini bile
k okul ve şehir
apilişlarini bek-
le bitirip hemen
ergi ve kitaplan
ku akarak, zor-
Kitaba saygım,
liyor. Şimdi de
asılı nesneye
imde. Kitaba
usul karıştırı-
rşun kalem-
koyduğum,
olduklarına,
miz, özenle
şüncenin
nin geti-
er gör-
etkili
CARI
128. Yazmak, yazdıklarımı yayımlamasam bile be
nim sorunlarıma şifa oluyor. Hani yaraya sürü
len, bildiğiniz merhem misali, yazdıkça mese-
leleri kafamda çözmeye, o konuda biraz huzur
bulmaya ve azıcık nefes almaya başlıyorum.
Bazı romanlarım onlarca baskı yaptı, yüz bin-
lerce okurla buluştu. Benim için bu da kuşku-
suz önemli ama yazarken bana ettiği yardımın
değeri başka bir şeyle ölçülemez. Bence sanat,
sanatçının öncelikle kendisi için yaptığı bir ey-
lemdir. İşte bu nedenle yazıyorum.
TEST-85
Bu parçanın yazarı, bu yanıtı aşağıdaki soru-
lardan hangisine karşılık vermiş olabilir?
Sanat, bireysel bir çaba mıdır?
Yazarlığı niçin tercih ettiniz?
Kişisel sorunların çözümü hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?
Kitaplarınızda şimdiye kadar hangi konuları
ele aldınız?
CARI
130. Haşmetli ve yalçın u
dan öfkelerle köpüm
leri tinmadan geçe
kamaştıran şimsel
lüklerde derviş gill
taşıyan, bütün ca
su göllerinin şek
teninde ürperte
çavlanda heyec
şiği, dolapta ba
Bu parçada "s
aşağıdakilerd
Bazen çok
BY Canlıların
e çok yüks
Her zam
131. Ben ilko
yaşama
zılı anla
yetenel
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
myramamanin dar Hep eski günle- kat yerlerini bile k okul ve şehir apilişlarini bek- le bitirip hemen ergi ve kitaplan ku akarak, zor- Kitaba saygım, liyor. Şimdi de asılı nesneye imde. Kitaba usul karıştırı- rşun kalem- koyduğum, olduklarına, miz, özenle şüncenin nin geti- er gör- etkili CARI 128. Yazmak, yazdıklarımı yayımlamasam bile be nim sorunlarıma şifa oluyor. Hani yaraya sürü len, bildiğiniz merhem misali, yazdıkça mese- leleri kafamda çözmeye, o konuda biraz huzur bulmaya ve azıcık nefes almaya başlıyorum. Bazı romanlarım onlarca baskı yaptı, yüz bin- lerce okurla buluştu. Benim için bu da kuşku- suz önemli ama yazarken bana ettiği yardımın değeri başka bir şeyle ölçülemez. Bence sanat, sanatçının öncelikle kendisi için yaptığı bir ey- lemdir. İşte bu nedenle yazıyorum. TEST-85 Bu parçanın yazarı, bu yanıtı aşağıdaki soru- lardan hangisine karşılık vermiş olabilir? Sanat, bireysel bir çaba mıdır? Yazarlığı niçin tercih ettiniz? Kişisel sorunların çözümü hakkında ne dü- şünüyorsunuz? Kitaplarınızda şimdiye kadar hangi konuları ele aldınız? CARI 130. Haşmetli ve yalçın u dan öfkelerle köpüm leri tinmadan geçe kamaştıran şimsel lüklerde derviş gill taşıyan, bütün ca su göllerinin şek teninde ürperte çavlanda heyec şiği, dolapta ba Bu parçada "s aşağıdakilerd Bazen çok BY Canlıların e çok yüks Her zam 131. Ben ilko yaşama zılı anla yetenel
Şiir Bilgisi
3. Kara gözlüm ne gezersin bu yerde
Gel, bizim elleri gez kerem eyle
Seni sevmek daim dolaşır serde
Beni de deftere yaz kerem eyle
outstan
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) 11'li hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır.
B) Redife yer verilmemiştir.
il
C) Güzellemeden alınmış dizelerdir.
D) Çapraz kafiye ölçüsü bulunmaktadır.
E) Tam uyağa yer verilmiştir.
O
Mecnun'a dönmüşüm bilmem gezdiğim (
Dağlar mıdır, sahra midir, yol mudur
6.
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
Şiir Bilgisi 3. Kara gözlüm ne gezersin bu yerde Gel, bizim elleri gez kerem eyle Seni sevmek daim dolaşır serde Beni de deftere yaz kerem eyle outstan Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) 11'li hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır. B) Redife yer verilmemiştir. il C) Güzellemeden alınmış dizelerdir. D) Çapraz kafiye ölçüsü bulunmaktadır. E) Tam uyağa yer verilmiştir. O Mecnun'a dönmüşüm bilmem gezdiğim ( Dağlar mıdır, sahra midir, yol mudur 6.
C) Sembolizm
Egzistansiyalizm
D) Dadaizm
E) Ekspresyonizm
19. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da binbir baharı saklar
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
Incinir düz caddede dağda gezen ayaklar
Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık mabedin içini
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini
OP01-SS.34AYT05
Sanat adlı şiirinden alınan bu dizelerde geçen "sen"
sözüyle Faruk Nafiz Çamlıbel aşağıdakilerden
hangisine seslenmiş olabilir?
A) Tanzimat Dönemi sanatçılarına
B) Saf şiir anlayışıyla eser veren şairlere
C) Servetifünun Dönemi sanatçılarına
DY Toplumcu anlayışla eser veren şairlere
E) Beş Hececiler topluluğunda yer alan şairlere
Kirar.
kaçar.
Bu pa
hangi
A) Ar
Bihre
Perive
Dol
7
21. Cum
topl
bir k
ben
can
alış
X
ese
takl
öne
Aş
ed
A)
C
7
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
C) Sembolizm Egzistansiyalizm D) Dadaizm E) Ekspresyonizm 19. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek Bizim diyarımız da binbir baharı saklar Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek Incinir düz caddede dağda gezen ayaklar Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık mabedin içini Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda Bize heyecan verir bir parça yeşil çini OP01-SS.34AYT05 Sanat adlı şiirinden alınan bu dizelerde geçen "sen" sözüyle Faruk Nafiz Çamlıbel aşağıdakilerden hangisine seslenmiş olabilir? A) Tanzimat Dönemi sanatçılarına B) Saf şiir anlayışıyla eser veren şairlere C) Servetifünun Dönemi sanatçılarına DY Toplumcu anlayışla eser veren şairlere E) Beş Hececiler topluluğunda yer alan şairlere Kirar. kaçar. Bu pa hangi A) Ar Bihre Perive Dol 7 21. Cum topl bir k ben can alış X ese takl öne Aş ed A) C 7
Türkçe Soruları
- Artmış, çoğalmış bir durumda olan
- Yazı ile bildirmek, haber vermek
- Bir gereksinimin karşılanamaması durumu
Aşağıdakilerin hangisinde anlamları verilen sözcüklerin tümü aynı cümlede kullanılmıştır?
A) Yazdığım gazetenin muhabiraçığını gidermek için yoğunlaştırılmış eğitimlerden geçirilen gendere ins
B) Açık olan şudur ki komutanları hakkında yoğun incelemeler ve araştırmalar yapıp sizi
(C) Gazetelerin yazdığına göre nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki doktor açığı zaman kaybetmeden
D) Yoğun bir yazma faaliyetinin ardından açık pencereden gelen bahar esintisine kendimi test ed
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
Türkçe Soruları - Artmış, çoğalmış bir durumda olan - Yazı ile bildirmek, haber vermek - Bir gereksinimin karşılanamaması durumu Aşağıdakilerin hangisinde anlamları verilen sözcüklerin tümü aynı cümlede kullanılmıştır? A) Yazdığım gazetenin muhabiraçığını gidermek için yoğunlaştırılmış eğitimlerden geçirilen gendere ins B) Açık olan şudur ki komutanları hakkında yoğun incelemeler ve araştırmalar yapıp sizi (C) Gazetelerin yazdığına göre nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki doktor açığı zaman kaybetmeden D) Yoğun bir yazma faaliyetinin ardından açık pencereden gelen bahar esintisine kendimi test ed
2.
"Sağ elin verdiğini sol el görmesin."atasözündeki altı çizili sözcüklerdeki anlam ilişkisi aşağıdaki atasözler
hangisinde vardır?
I. Yakın dost hayırsız hısımdan iyidir.
II. Ak akçe kara gün içindir.
III. Zararın neresinden dönersen kardır.
IV. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
V. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
VI. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır.
A) I, II ve VI.
B) I, N ve VI.
C) II, III ve V.
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
2. "Sağ elin verdiğini sol el görmesin."atasözündeki altı çizili sözcüklerdeki anlam ilişkisi aşağıdaki atasözler hangisinde vardır? I. Yakın dost hayırsız hısımdan iyidir. II. Ak akçe kara gün içindir. III. Zararın neresinden dönersen kardır. IV. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. V. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. VI. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır. A) I, II ve VI. B) I, N ve VI. C) II, III ve V.
Test
7.
Sözcükler Arasındaki Anlam Olayları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duyuya ait özellik
bir başka duyuya aktarılmıştır?
A) Aracın fren balatalarından gelen ses araçta bir sorun ol-
duğunun göstergesiydi.
B) Bu sıcak bölgede yaşamak buraya sonradan gelenler
için neredeyse imkansız.
C) Bu ağacın elmalarının mayhoş bir tadı yar, diğer ağaçta-
kiler oldukça tatlı.
D) Akşama kadar dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi,
diye dert yanıyordu.
E) Gayet yumuşak bir ses tonuyla kütüphanedeki gençlere
seslendi
10. Aşağıdaki
mıştır?X
A) Her s
sara
B Bur
er
1
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
Test 7. Sözcükler Arasındaki Anlam Olayları Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duyuya ait özellik bir başka duyuya aktarılmıştır? A) Aracın fren balatalarından gelen ses araçta bir sorun ol- duğunun göstergesiydi. B) Bu sıcak bölgede yaşamak buraya sonradan gelenler için neredeyse imkansız. C) Bu ağacın elmalarının mayhoş bir tadı yar, diğer ağaçta- kiler oldukça tatlı. D) Akşama kadar dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi, diye dert yanıyordu. E) Gayet yumuşak bir ses tonuyla kütüphanedeki gençlere seslendi 10. Aşağıdaki mıştır?X A) Her s sara B Bur er 1
iydi ki bu balı ne-
etkilemişti.
görünüyordu.
a köpürmüş-
er veriyor.
sini alabo-
ktarması
6, 1.
Bayrak
Zavallı kadın bu hastalık yüzünden günden güne sara-
rip soluyordu. (Deyim aktarması)
II. Sarı başaklar rüzgâr estikçe deniz misali dalgalanıyor-
du. (Benzetme)
III. Gözünü bile kırpmadan tüm tarlayı ateşe verdi. (Kinaye)
IV. Bir yıldız oyuncu daha beyaz perdeye veda ettiğini açık-
ladı. (Güzel adlandırma)
V. Uçak İstanbul'a inip yakıt ikmali yaptıktan sonra hava-
landı. (Ad aktarması)
Numaralanmış cümlelerdeki anlam olaylarından hangi-
si ayraç içinde belirtilen kavramla uyuşmamaktadır
C111 DIVE)V
BAT
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
iydi ki bu balı ne- etkilemişti. görünüyordu. a köpürmüş- er veriyor. sini alabo- ktarması 6, 1. Bayrak Zavallı kadın bu hastalık yüzünden günden güne sara- rip soluyordu. (Deyim aktarması) II. Sarı başaklar rüzgâr estikçe deniz misali dalgalanıyor- du. (Benzetme) III. Gözünü bile kırpmadan tüm tarlayı ateşe verdi. (Kinaye) IV. Bir yıldız oyuncu daha beyaz perdeye veda ettiğini açık- ladı. (Güzel adlandırma) V. Uçak İstanbul'a inip yakıt ikmali yaptıktan sonra hava- landı. (Ad aktarması) Numaralanmış cümlelerdeki anlam olaylarından hangi- si ayraç içinde belirtilen kavramla uyuşmamaktadır C111 DIVE)V BAT
den daha dik-
nın üstüne bir
atma da por-
iveni getirdi,
inden han-
Bir aydır ilk defa güneş yüzü görüyorum. Hava bes
etrafta çiçek kokusu... Hayallerim bile bu kadar
değildi. Bir aydır sanki kış uykusuna yatmıştım, dü
yaya kapalı. Her şeyi ilk defa görüyor gibiyim. Hasta
ne bahçesindeki selvi muhteşem görünüyor. Desem
daha önce böyle bir selvi görmemiştim yalan olmaz.
Bu parçada yazar düşüncesini dile getirirken aşa-
ğıdaki anlatım yöntemlerinin hangisinden yararlan-
mamıştır?
A) Karşılaştırma
C) Betimleme
B) Tartışma
D) Öyküleme
söyleneme
B) Antal e
C) Tartışmac
D) Tanimiam
2. Siz kitapları
okuyucusu
var. Her tü
bitmede
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
den daha dik- nın üstüne bir atma da por- iveni getirdi, inden han- Bir aydır ilk defa güneş yüzü görüyorum. Hava bes etrafta çiçek kokusu... Hayallerim bile bu kadar değildi. Bir aydır sanki kış uykusuna yatmıştım, dü yaya kapalı. Her şeyi ilk defa görüyor gibiyim. Hasta ne bahçesindeki selvi muhteşem görünüyor. Desem daha önce böyle bir selvi görmemiştim yalan olmaz. Bu parçada yazar düşüncesini dile getirirken aşa- ğıdaki anlatım yöntemlerinin hangisinden yararlan- mamıştır? A) Karşılaştırma C) Betimleme B) Tartışma D) Öyküleme söyleneme B) Antal e C) Tartışmac D) Tanimiam 2. Siz kitapları okuyucusu var. Her tü bitmede
Aşağıdaki görselde kaynakça bölümünde yer alan bir eserin bölümleri gös-
terilmiştir. Bu bölümlerin neler olduğunu ok ile gösterilen boşluklara yazın.
YENER, 'Mavisel, Şiir Atölyesi, Tudem Yayınları, 2017.
LV
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
Aşağıdaki görselde kaynakça bölümünde yer alan bir eserin bölümleri gös- terilmiştir. Bu bölümlerin neler olduğunu ok ile gösterilen boşluklara yazın. YENER, 'Mavisel, Şiir Atölyesi, Tudem Yayınları, 2017. LV
19. Lügat, bir isim ver bana hâlimden
Herkesin bildiği dilden bir isim
Eski esvaplarım, tutun elimden
Aynalar söyleyin bana, ben kimim
Bu dörtlükte;
1. telmih,
II. tariz,
III. teşhis
söz sanatlarından hangileri vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dve H
C) Kalniz III
E) II ve III
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
19. Lügat, bir isim ver bana hâlimden Herkesin bildiği dilden bir isim Eski esvaplarım, tutun elimden Aynalar söyleyin bana, ben kimim Bu dörtlükte; 1. telmih, II. tariz, III. teşhis söz sanatlarından hangileri vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II Dve H C) Kalniz III E) II ve III
8.
girmiş belirtili ad takımı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Sma Stat
A) Ben bir küçük çocukken bir zavallı sefildim;
Ömrün ağır yumruğu beni dahi inletti;
B) Eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan,
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.
C) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
D) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır,
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
E) Taşında otlar biten şu sokakta yürümek.
Bir bahçe duvarının kokulu gölgesinden.
E) V.
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zincirleme isim tamla-
ması vardır?
3. (1) Eğer yürüyüş yapmayı, deniz kıyısında bulunmayı ve
denizi seven biri iseniz çok hoş bir rotası var Sarıyer'in.
(II) İstinye'den yavaş yavaş yürümeye başladığınızı var-
önce Yeniköy'e gecen caddede-
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
BCBC SHY
5. B
G
G
G
B
A
B
C
D
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
8. girmiş belirtili ad takımı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. Sma Stat A) Ben bir küçük çocukken bir zavallı sefildim; Ömrün ağır yumruğu beni dahi inletti; B) Eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan, Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. C) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. D) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır, Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor, E) Taşında otlar biten şu sokakta yürümek. Bir bahçe duvarının kokulu gölgesinden. E) V. 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zincirleme isim tamla- ması vardır? 3. (1) Eğer yürüyüş yapmayı, deniz kıyısında bulunmayı ve denizi seven biri iseniz çok hoş bir rotası var Sarıyer'in. (II) İstinye'den yavaş yavaş yürümeye başladığınızı var- önce Yeniköy'e gecen caddede- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü BCBC SHY 5. B G G G B A B C D
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tecahülüarif sanatı-
na yer verilmemiştir?
A) Çiğdem der ki ben elayim
Yiğit başına belayım
B) Ne dökülmüş ak gerdanın üstüne
Kâkül müdür, zülüf müdür, tel midir
C) Evvel bahar yaz ayları gelende
Akar boz bulanık neden dereler
D) Bana kara diyen dilber
Gözlerin kara değil mi
E) Eylül mü sen misin büken boynumu
Uçuşan yapraklar, göçen kuşlar mı
Lise Türkçe
Sözcükte Anlam
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tecahülüarif sanatı- na yer verilmemiştir? A) Çiğdem der ki ben elayim Yiğit başına belayım B) Ne dökülmüş ak gerdanın üstüne Kâkül müdür, zülüf müdür, tel midir C) Evvel bahar yaz ayları gelende Akar boz bulanık neden dereler D) Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil mi E) Eylül mü sen misin büken boynumu Uçuşan yapraklar, göçen kuşlar mı