Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

CA 0 Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba- ğımlılık yapması, tole

CA
0
Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon
görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba-
ğımlılık yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek
psikiyatrik hastalıklara çok sik sebep olması nedeniy-
le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmak

CA 0 Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba- ğımlılık yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek psikiyatrik hastalıklara çok sik sebep olması nedeniy- le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır. CH HC CH CH HC CH CH, CH CH NH Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam- fetamin molekülünün yapısındaki sp2 hibritleşme- si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap- mış C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? sp? sp pi A) 6 3 B) 5 5 5 3 C) 4. 6 3 D) D 5 LO 5 2 E) 6 4 2