Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı'nın en önemli cephele- rinden biridir. Bu cephenin savaşın gidişatına önemli etkileri olmuştu

Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı'nın en önemli cephele-
rinden biridir. Bu cephenin savaşın gidişatına önemli etkileri
olmuştur. Cepheden sonra yaşanan süreçte çekilen devlet
olduğu gibi, cephenin Osmanlı tarafından kazanılmasıyla
savaşa dâhil olan devle

Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı'nın en önemli cephele- rinden biridir. Bu cephenin savaşın gidişatına önemli etkileri olmuştur. Cepheden sonra yaşanan süreçte çekilen devlet olduğu gibi, cephenin Osmanlı tarafından kazanılmasıyla savaşa dâhil olan devletler de olmuştur. Bu duruma aşağıda verilen hangi devlet örnek olarak gösterilebilir? A) ABD C) Bulgaristan B) Çarlık Rusya D) Japonya E) Yunanistan