Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ÇAP / TYT 5. Terörizmin amacı şiddet yoluyla kargaşa çıkararak toplumun direnme gücünü kırmak, bir ülkedeki siyasi ve sosyal düz

ÇAP / TYT
5.
Terörizmin amacı şiddet yoluyla kargaşa çıkararak
toplumun direnme gücünü kırmak, bir ülkedeki siyasi
ve sosyal düzeni zayıf göstererek halkın siyasal dü-
zene desteğini azaltmaktır. Terörizmi yöntem olarak
benimseyen yasa dışı örgütler, bu yo

ÇAP / TYT 5. Terörizmin amacı şiddet yoluyla kargaşa çıkararak toplumun direnme gücünü kırmak, bir ülkedeki siyasi ve sosyal düzeni zayıf göstererek halkın siyasal dü- zene desteğini azaltmaktır. Terörizmi yöntem olarak benimseyen yasa dışı örgütler, bu yolla birtakım siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamayı hedeflemektedir. Aşağıdaki olaylardan hangisi ile terörizm devletler için en büyük tehdit haline gelmiştir? A) 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'e saldırı yapılması B) 1973'te ASALA terör örgütü ile mücadelenin başla- masi C) 1980'lerin sonunda PKK ile etkin mücadelenin baş- laması D) 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı 1. Körfez Harekatı'nın başlaması E) 22 Mart 2003'te ABD'nin Irak'a kara harekatı dü- zenlemesi