Soru:

ÇAP / TYT 8 Med kad sid 5. Atatürk Dönemi'nde dış politikada bazı sorunlar yaşa- mışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır; Adana-

ÇAP / TYT
8
Med
kad
sid
5.
Atatürk Dönemi'nde dış politikada bazı sorunlar yaşa-
mışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır;
Adana-Mersin demir yolu sorunu
Musul meselesi
A
e
Etabli sorunu
Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması
Yaşanan bu sorunlar ile devletler

ÇAP / TYT 8 Med kad sid 5. Atatürk Dönemi'nde dış politikada bazı sorunlar yaşa- mışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır; Adana-Mersin demir yolu sorunu Musul meselesi A e Etabli sorunu Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Yaşanan bu sorunlar ile devletler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? A) İngiltere B) Bulgaristan C) Yunanistan D) SSCB E) Fransa 9

Soru Çözümünü Göster