Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

CHI ve Ill fa bu cisme r. tumunun Iniz 111 ptıkları er ge- son 32 lemciye min uzunluğunu AL'den daha fazla olarak görür. yargıla

CHI ve Ill
fa
bu cisme
r.
tumunun
Iniz 111
ptıkları
er ge-
son
32
lemciye
min uzunluğunu AL'den daha fazla olarak görür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) ve Il
A) Yalmz I
E) I, II ve III
D) I ve Ill
14. Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme

CHI ve Ill fa bu cisme r. tumunun Iniz 111 ptıkları er ge- son 32 lemciye min uzunluğunu AL'den daha fazla olarak görür. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) ve Il A) Yalmz I E) I, II ve III D) I ve Ill 14. Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin en gelişmişlerinden biri olan PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) görüntüleme ile ilgili, 1. Vücuda verilen fotonların çift oluşum tepkimesi mey- dana getirmesi sonucu yayınlanan pozitronlar yardı- mıyla görüntüleme sağlar. II. Üç boyutlu görüntüleme sağlar III. Özellikle onkolojik hastalıkların tanışında kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II DY II ve III E) I, ILve III Diğer sayfaya geçiniz.