İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

cron 5. Potasyum klorür ve kurşun (II) nitrat suda çözündüklerinde saydam renkli çözeltiler oluşur. Bu tuzların sulu çözeltileri

cron
5. Potasyum klorür ve kurşun (II) nitrat suda çözündüklerinde
saydam renkli çözeltiler oluşur.
Bu tuzların sulu çözeltileri birbiri ile karıştırılırsa sarı renkli
kurşun klorür çökeleği ile suda çok çözünen potasyum
nitrat oluşur. Tepkime denklemi aşa

cron 5. Potasyum klorür ve kurşun (II) nitrat suda çözündüklerinde saydam renkli çözeltiler oluşur. Bu tuzların sulu çözeltileri birbiri ile karıştırılırsa sarı renkli kurşun klorür çökeleği ile suda çok çözünen potasyum nitrat oluşur. Tepkime denklemi aşağıdaki gibidir. 2KCI(suda) + Pb(NO3)2(suda) → #sunder ( Tepkime ile ilgili, 1. Çözünme-çökelme tepkimesidir. 2+ II. Pb²+ ve liyonları seyirci iyonlardır. III. Tepkimenin net iyon denklemi şeklindedir. PbCl₂(k) + 2KNO3(suda) K* (suda) + NO3(suda) → KNO3(suda) A) Yalnız I yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız II E I, II ve III C) Yalnız III