Soru:

cron 5. Potasyum klorür ve kurşun (II) nitrat suda çözündüklerinde saydam renkli çözeltiler oluşur. Bu tuzların sulu çözeltileri

cron
5. Potasyum klorür ve kurşun (II) nitrat suda çözündüklerinde
saydam renkli çözeltiler oluşur.
Bu tuzların sulu çözeltileri birbiri ile karıştırılırsa sarı renkli
kurşun klorür çökeleği ile suda çok çözünen potasyum
nitrat oluşur. Tepkime denklemi aşa

cron 5. Potasyum klorür ve kurşun (II) nitrat suda çözündüklerinde saydam renkli çözeltiler oluşur. Bu tuzların sulu çözeltileri birbiri ile karıştırılırsa sarı renkli kurşun klorür çökeleği ile suda çok çözünen potasyum nitrat oluşur. Tepkime denklemi aşağıdaki gibidir. 2KCI(suda) + Pb(NO3)2(suda) → #sunder ( Tepkime ile ilgili, 1. Çözünme-çökelme tepkimesidir. 2+ II. Pb²+ ve liyonları seyirci iyonlardır. III. Tepkimenin net iyon denklemi şeklindedir. PbCl₂(k) + 2KNO3(suda) K* (suda) + NO3(suda) → KNO3(suda) A) Yalnız I yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız II E I, II ve III C) Yalnız III

Soru Çözümünü Göster