Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

D 14. Karışım Alkol - su Tozlu hava Zeytinyağı - su Ayırmada Kul- lanılan Özellik Kaynama noktası farkı || Yoğunluk farkı A) Ayr

D
14.
Karışım
Alkol - su
Tozlu hava
Zeytinyağı
- su
Ayırmada Kul-
lanılan Özellik
Kaynama
noktası farkı
||
Yoğunluk farkı
A) Ayrımsal
damıtma
B) Buharlaştırma
C) Ayırma hunisi
Tablodaki I, II ve III numaralı yerlere yazılması gere-
ken terimler aşağıdakile

D 14. Karışım Alkol - su Tozlu hava Zeytinyağı - su Ayırmada Kul- lanılan Özellik Kaynama noktası farkı || Yoğunluk farkı A) Ayrımsal damıtma B) Buharlaştırma C) Ayırma hunisi Tablodaki I, II ve III numaralı yerlere yazılması gere- ken terimler aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? D) Buharlaştırma E) Ayrımsal damıtma Yöntem Süzme Tanecik boyutu Yoğunluk farkı Tanecik Boyutu Yoğunluk farkı Varsa, kullanı- lan araç-gereç Destilasyon düzeneği Filtre Yoğunluk farkı Ayırma hunisi Süzgeç kâğıdı Ayırma hunisi Ayırma hunisi Süzgeç kâğıdı Diğer sayfaya geçiniz