Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

D) Bitiş ama AYDIN YAYINL 11. Kim alursa bu kitâbi yâdına İre cümle mâninün bünyâdına Gerçi kim söylendi bunda Türk dili ille mâ

D) Bitiş
ama
AYDIN YAYINL
11. Kim alursa bu kitâbi yâdına
İre cümle mâninün bünyâdına
Gerçi kim söylendi bunda Türk dili
ille mâlum oldi mânî menzili
Türk diline kimsene bakmaz idi
Türklere hergiz gönül akmaz idi
Türk dahı bilmez idi bu dilleri
İnce yoli u

D) Bitiş ama AYDIN YAYINL 11. Kim alursa bu kitâbi yâdına İre cümle mâninün bünyâdına Gerçi kim söylendi bunda Türk dili ille mâlum oldi mânî menzili Türk diline kimsene bakmaz idi Türklere hergiz gönül akmaz idi Türk dahı bilmez idi bu dilleri İnce yoli ulu menzilleri Bu nâme ki anın çün geldi dile Kim bu dik ehli dahi mânî bile Bu dizeler aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir? A) Nef'i B) Âşık Paşa C) Gülşehri D) Mevlana E) Nabi Diğer sayfaya geçiniz