Soru:

D) I ve II 132 50. Bir fotoelektrik olayda alkali bir yüzeye gönderilen fotonlar yüzeyden elektron koparamıyor. E) Il ve Ill Bun

D) I ve II
132
50. Bir fotoelektrik olayda alkali bir yüzeye
gönderilen fotonlar yüzeyden elektron
koparamıyor.
E) Il ve Ill
Buna göre, yüzeyden elektron kopar-
mak için;
1. gönderilen fotonun momentumu ar-
tırılmalı,
II. gönderilen fotonun şiddeti artırıl

D) I ve II 132 50. Bir fotoelektrik olayda alkali bir yüzeye gönderilen fotonlar yüzeyden elektron koparamıyor. E) Il ve Ill Buna göre, yüzeyden elektron kopar- mak için; 1. gönderilen fotonun momentumu ar- tırılmalı, II. gönderilen fotonun şiddeti artırılmalı, III. gönderilen fotonun periyodu azaltıl- mali yukarıdaki etkinliklerden hangileri ya- pılmalıdır? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III

Soru Çözümünü Göster