Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

D) IV. cümlede, sifat tamaması bulunmaktadır. E) V. cümlede, belirtisiz ad tamlaması vardır. 10. (1) İsmi kurtuluş savaş ile özd

D) IV. cümlede, sifat tamaması bulunmaktadır.
E) V. cümlede, belirtisiz ad tamlaması vardır.
10. (1) İsmi kurtuluş savaş ile özdeşleşen yazarlarımızdan
Yakup Kadri'nin en meşhur romanlarından Ankara, Milli
Mücadele yıllarında geçer. (II) Kocası Ahmet Nazif

D) IV. cümlede, sifat tamaması bulunmaktadır. E) V. cümlede, belirtisiz ad tamlaması vardır. 10. (1) İsmi kurtuluş savaş ile özdeşleşen yazarlarımızdan Yakup Kadri'nin en meşhur romanlarından Ankara, Milli Mücadele yıllarında geçer. (II) Kocası Ahmet Nazif bey ile birlikte Ankara'ya geçen Selma Hanım'ı merkeze koyan roman, bu yıllarda Ankara'da nasıl bir hayat yaşandığını gösterir. (III) Ancak Ankara, yanlızda bir "Kurtuluş Savaşı Romanı" değildir. (IV) Üç kısım üze- rinden sunulan romanın ikinci bölümü Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda "Milli Mücadele Ruhunun" yavaş yavaş kaybolmasını, insanların yapılan devrimleri yanlış anlamasını eleştiren bir başyapıttır. (V) Son bölüm ise Türkiye'nin geleceği ile ilgili ütopik bir portre sunar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. B) II. cümlede, unyan adlarının yazımıyla ilgili bir yan- lışlık vardir. C) III. cümlede, göçüşmeden kaynaklı bir yazım yanlışı vardır. yolm? 6) v. cümlede, ayrı yazılması gereken bir sözcük bitişik yazılmıştır. E) V. cümlede, herhangi bir yazım yanlışı yoktur. UĞUR 4 1