Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

D. Kamu bîmârina canan deva-yı derd ider ihsan Niçün kılmaz mana derman meni bîmâr sanmaz mı Gamum pinhan dutardum men didiler y

D. Kamu bîmârina canan deva-yı derd ider ihsan
Niçün kılmaz mana derman meni bîmâr sanmaz mı
Gamum pinhan dutardum men didiler yâra kıl ruşen
Disem ol bi-vefa bilmen inanur mı inanmaz mi
Degüldüm men sana mâ'il sen itdün aklumi zâ'il
Mana ta'n eyleyen gafi

D. Kamu bîmârina canan deva-yı derd ider ihsan Niçün kılmaz mana derman meni bîmâr sanmaz mı Gamum pinhan dutardum men didiler yâra kıl ruşen Disem ol bi-vefa bilmen inanur mı inanmaz mi Degüldüm men sana mâ'il sen itdün aklumi zâ'il Mana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mi Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiy- le yazılmış olabilir? A) Âşıkane gazel C) Hikem-i gazel B) Rindane gazel D) Şuhan-e gazel E) Müselsel gazel