Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

D) Nigbolu 5. Mustafa Kemal Atatürk, "Her birey istediğini düşün- mek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fik- re sahi

D) Nigbolu
5. Mustafa Kemal Atatürk, "Her birey istediğini düşün-
mek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fik-
re sahip olmak, seçtiği dinin gereklerini yapmak veya
yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fik-
rine ve vicdanına egemen olun

D) Nigbolu 5. Mustafa Kemal Atatürk, "Her birey istediğini düşün- mek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fik- re sahip olmak, seçtiği dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fik- rine ve vicdanına egemen olunamaz." demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözünün aşağıdakilerden han- gisi ile doğrudan ilgisinin olduğu söylenebilir? A) Devletçilik B) Laiklik C) Halkçılık D) Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik Diğer sayfaya geçiniz. 2 ÖZÜM