Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

daki olumsuzluk taslayarak çevre âlem, ir âdem, dem; mâtem. 2. Y Bireysel konulara ağırlık verilmiştir. Aruz ölçüsü kullanılmışt

daki olumsuzluk
taslayarak çevre
âlem,
ir âdem,
dem;
mâtem.
2.
Y
Bireysel konulara ağırlık
verilmiştir.
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Toplumsal konulara
iştir.
ağırlık verilmiştir.
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne g

daki olumsuzluk taslayarak çevre âlem, ir âdem, dem; mâtem. 2. Y Bireysel konulara ağırlık verilmiştir. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Toplumsal konulara iştir. ağırlık verilmiştir. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gam rah-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten (Vücudun mayası, vatan toprağıdır; bu vücut acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olsa en küçük bir üzüntü duyulmaz.) Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten (Dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir; insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir.) Bu dizelerin, LIEL - bakılarak divan ya da Tanzimat şiirine ait olduğu tespit edilebilir. Bu cümle; 1. ölçüsüne, II nazım birimine, III. kafiye şemasına, IV. konusuna, V. nazım biçimine ifadelerinden hangisiyle sürdürülürse doğru bir yargı olur? A) B) II 3 Tanzimat Dönemi siirlerinde eski dönemlerden farklı CI D) IV E) V YAYIN DENİZİ 5. Toplum anlayışı D) Dilde sa ci güdü E) "Hak, gibi top ra ağır Romantizn ve siyasal güne sayg Bu fikirle Fransız ih ra karşı b Aşağıda akımdan A Nam Ahm C) Drah D Abd E Sem