Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

D)Beş Hececiler E) viciler 16)Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin bir özelliği değildir? A)Ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır.

D)Beş Hececiler E) viciler
16)Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin bir özelliği
değildir?
A)Ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır.
B) Şiire ideolojik yaklaşmışlardır.
C)Yergi ve mizahtan yararlanmışlardır.
D)Sürrealizm ve dadaizm akımlarından etkilenmişlerdir

D)Beş Hececiler E) viciler 16)Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin bir özelliği değildir? A)Ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır. B) Şiire ideolojik yaklaşmışlardır. C)Yergi ve mizahtan yararlanmışlardır. D)Sürrealizm ve dadaizm akımlarından etkilenmişlerdir. E)Kendilerinden önceki şiir geleneklerini reddetmişlerdir