Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

de bulunmayı gerektirir. E) Dünya yaşamında belirlenimlerin olmadığı bir özgürlük ola- naksızdır. gösterilmiştir. 12. İki araştırmacı, Brezilya'nın ortasında bir gölün olup olmadığı- ni araşmak üzere

de bulunmayı gerektirir.
E) Dünya yaşamında belirlenimlerin olmadığı bir özgürlük ola-
naksızdır.
gösterilmiştir.
12. İki araştırmacı, Brezilya'nın ortasında bir gölün olup olmadığı-
ni araşmak üzere bölgeye bilimsel bir gezi yapar. Empirik araş-
tırmalar

de bulunmayı gerektirir. E) Dünya yaşamında belirlenimlerin olmadığı bir özgürlük ola- naksızdır. gösterilmiştir. 12. İki araştırmacı, Brezilya'nın ortasında bir gölün olup olmadığı- ni araşmak üzere bölgeye bilimsel bir gezi yapar. Empirik araş- tırmalar sonucu gölün var olduğu, coğrafi durumu, derinliği, yüz ölçümü gibi ölçümleri belirliyorlar. İki araştırmacının bu öl- çümleri arasında bir karşıtlık yoktur. Fakat biri, gölün yalnızca var olmakla kalmayıp ayrıca bilinçten bağımsız bir gerçekliği olduğunu öne sürerse, diğeri böyle bir gerçeği yadsırsa, Car- nap'a göre, ikisi de artık bilim araştırmacısı olarak değil, meta- fizikçi olarak konuşuyorlar demektir. Buradaki bilimsel görüş- lerde bir görüş ayrılığı yokken, metafizik görüşleri ortak bir ka- rara vardıracak hiçbir yol yoktur. Carnap buradan hareketle metafizik önermelerin anlamsız olduğunu söyler. den hangisine asında yer alır? Bu parçaya göre, bir önermenin anlamlı olması aşağıdakile- rin hangisine bağlıdır? A) Sistemli ve düzenli olmasına B) Öngörü imkanı vermesine C) Yanlışlanabilir olmasına D) Akla uygun olmasına VİP Yayınları E) Sinanabilir olmasına S TYT DENEME - 12