Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

de el Mirası inin an- yuşma- umlarda den ya- in özü- er altın stenen uyabil- Dilimizde deyimler, söze anlam inceliği katmak ve s

de
el Mirası
inin an-
yuşma-
umlarda
den ya-
in özü-
er altın
stenen
uyabil-
Dilimizde deyimler, söze anlam inceliği katmak ve söy-
lenen sözü pekiştirmek için kullanılır. Örneğin hazırlıksız
olduğu bir sırada zor duruma düşürülmek anlamını taşı-
yan gafil

de el Mirası inin an- yuşma- umlarda den ya- in özü- er altın stenen uyabil- Dilimizde deyimler, söze anlam inceliği katmak ve söy- lenen sözü pekiştirmek için kullanılır. Örneğin hazırlıksız olduğu bir sırada zor duruma düşürülmek anlamını taşı- yan gafil avlanmak; gerçeği göremez, iyi düşünüp kavra- yamaz bir duruma düşmek anlamında basireti bağlanmak direnmekten vazgeçip güçlünün buyruğuna girmek anla- minda baş eğmek; güvenmek ve birisinin kendisine yar- dim edeceğine inanmak anlamında bel vermek; kim ne polen derse desin istediği gibi davranmak anlamındaysa bildiğini okumak deyimleri kullanılır. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? A) I B) II C) III v E) V Diğer sayfaya geçiniz.