Blog Soruları

TYT/Türkçe
31. (1) Bizim edebiyatımızda deneme geç kalınmış bir türdür.
Edebiyatımızda modern düzyazı geleneğinin, ancak
Tanzimat ile başlayabilmiş olması da bir diğer etkendir.
(III) Gecikme; eleştirel bir kimlik arayışımızın olmaması,
"insan"ın genel anlamda ele alınması, bu eksiklikleri an-
cak Batı'yı tanıyınca gidermeye çalışmamız nedeniyle
yaşanmıştır. (IV) Tahmin edilebileceği gibi bu noktada ilk
görev alan kurumlar gazete ve dergilerdir (V) Buralarda
"musâhabe" adı altında kaleme alınan yazılar, edebiyatı-
mızın ilk deneme örnekleridir.
TOYOTA
Bu parçadaki anlam bulanıklığı aşağıdakilerden han-
gisinin yer değiştirmesiyle giderilebilir?
A) I ve
B) II ve IV
D) III ve V
C) II ve V
E) II ve III
ve 33. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Lise Türkçe
Blog
TYT/Türkçe 31. (1) Bizim edebiyatımızda deneme geç kalınmış bir türdür. Edebiyatımızda modern düzyazı geleneğinin, ancak Tanzimat ile başlayabilmiş olması da bir diğer etkendir. (III) Gecikme; eleştirel bir kimlik arayışımızın olmaması, "insan"ın genel anlamda ele alınması, bu eksiklikleri an- cak Batı'yı tanıyınca gidermeye çalışmamız nedeniyle yaşanmıştır. (IV) Tahmin edilebileceği gibi bu noktada ilk görev alan kurumlar gazete ve dergilerdir (V) Buralarda "musâhabe" adı altında kaleme alınan yazılar, edebiyatı- mızın ilk deneme örnekleridir. TOYOTA Bu parçadaki anlam bulanıklığı aşağıdakilerden han- gisinin yer değiştirmesiyle giderilebilir? A) I ve B) II ve IV D) III ve V C) II ve V E) II ve III ve 33. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
2.
4
gormuş oldukları - kolaylaştıracağı
aldıklanı - düzelteceği
p) ders aldıkları - renklendireceği
E çalıştığı - idame ettireceği
Anadolu, yerleşik hayatın gelişmeye başladığı
devirlerden (çağlardan) itibaren birçok medeniyete
11
(uygarlığa) ev sahipliği yapmış kadim (benzersiz) bir
|||
coğrafyadır. Doğal olarak da köklü (esaslı) bir şehir
IV
kültürüne sahiptir. Anadolu şehirleri içerisinde tarihî
dokusunu muhafaza edenlerden (koruyanlardan) biri
de Beypazarı'dır.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı yay ayraç içinde verilenle uyuşmamakta-
dır?
A) I
TYTÜD20226-1
V
B) II
C) III
D) IV
E) V
1
-dir?
A) Oper
olma
lerine
B) Mes
yolu
lişki
C) Mim
plar
Şim
D) Ro
åd
UZ
E) EL
ma
ol-
Lise Türkçe
Blog
2. 4 gormuş oldukları - kolaylaştıracağı aldıklanı - düzelteceği p) ders aldıkları - renklendireceği E çalıştığı - idame ettireceği Anadolu, yerleşik hayatın gelişmeye başladığı devirlerden (çağlardan) itibaren birçok medeniyete 11 (uygarlığa) ev sahipliği yapmış kadim (benzersiz) bir ||| coğrafyadır. Doğal olarak da köklü (esaslı) bir şehir IV kültürüne sahiptir. Anadolu şehirleri içerisinde tarihî dokusunu muhafaza edenlerden (koruyanlardan) biri de Beypazarı'dır. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilenle uyuşmamakta- dır? A) I TYTÜD20226-1 V B) II C) III D) IV E) V 1 -dir? A) Oper olma lerine B) Mes yolu lişki C) Mim plar Şim D) Ro åd UZ E) EL ma ol-
◄ Türk Dili ve Edebiyatı
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-acak/-ecek" eki
alan sözcük, çekimli fiil görevinde kullanılmamıştır?
A) Tatile gidecek iş yerinden izin alabilirse.
B) Törende şiir okuyacak öğrenciler belirlendi.
C) Piyesimizi müdür bey de izleyecek yarın.
D) MEB bu yıl çok sayıda öğretmen atayacak.
E) Depreme dayanıksız binalar yıkılacak.
VİP Yayınları
10. Sın
Lise Türkçe
Blog
◄ Türk Dili ve Edebiyatı 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-acak/-ecek" eki alan sözcük, çekimli fiil görevinde kullanılmamıştır? A) Tatile gidecek iş yerinden izin alabilirse. B) Törende şiir okuyacak öğrenciler belirlendi. C) Piyesimizi müdür bey de izleyecek yarın. D) MEB bu yıl çok sayıda öğretmen atayacak. E) Depreme dayanıksız binalar yıkılacak. VİP Yayınları 10. Sın
10. SINIF
TÜRK DİLİ VE E
11. Aşağıdakilerin hangisinde destanlarla ilgili bir bilgi
yanlışlığı söz konusudur?
A) Kırgız Türklerine ait olan "Manas Destanı", dünyanın
en uzun destanı olarak bilinmektedir.
B) "Köroğlu Destanı"; asıl adı “Ruşen Ali" olan bir Türk
akıncısının "Aşkâr Devzade" adlı atıyla, gayrimüslim-
lere karşı giriştiği mücadeleleri anlatan Türk desta-
nıdır.
C) "Edige Destanı"; 8.yy.da Hazar Denizi kıyısında kuru-
lan Altınordu Devleti'nin Timurlular tarafından yıkılı-
şını anlatan ve Osta Asya Türkleri arasında anlatı-
lagelen Türk destanıdır.
D) "Satuk Buğra Han Destanı"nda, ilk Müslüman Türk
Devleti Karahanlıların büyük hükümdarı Satuk Buğra
Han'ın Türklerin İslamiyet'e geçişini sağlamak için
verdiği mücadeleler anlatılmaktadır.
E) Anadolu Türkleri içinde çok yayılmayan, daha çok
Orta Asya Türkleri içinde doğup yayılan ve Moğolların
büyük hükümdarının hayatı ve kişiliğinin anlatıldığı
destan "Cengiz Han Destanı"dır.
2. Aşağıdakilerin hangisinde hem ad hem sifat tamlama-
yer verilmemistir?
Lise Türkçe
Blog
10. SINIF TÜRK DİLİ VE E 11. Aşağıdakilerin hangisinde destanlarla ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur? A) Kırgız Türklerine ait olan "Manas Destanı", dünyanın en uzun destanı olarak bilinmektedir. B) "Köroğlu Destanı"; asıl adı “Ruşen Ali" olan bir Türk akıncısının "Aşkâr Devzade" adlı atıyla, gayrimüslim- lere karşı giriştiği mücadeleleri anlatan Türk desta- nıdır. C) "Edige Destanı"; 8.yy.da Hazar Denizi kıyısında kuru- lan Altınordu Devleti'nin Timurlular tarafından yıkılı- şını anlatan ve Osta Asya Türkleri arasında anlatı- lagelen Türk destanıdır. D) "Satuk Buğra Han Destanı"nda, ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlıların büyük hükümdarı Satuk Buğra Han'ın Türklerin İslamiyet'e geçişini sağlamak için verdiği mücadeleler anlatılmaktadır. E) Anadolu Türkleri içinde çok yayılmayan, daha çok Orta Asya Türkleri içinde doğup yayılan ve Moğolların büyük hükümdarının hayatı ve kişiliğinin anlatıldığı destan "Cengiz Han Destanı"dır. 2. Aşağıdakilerin hangisinde hem ad hem sifat tamlama- yer verilmemistir?
ödev
mada ortaya atılan fikirlere katılıp katılmadığınızı gerekçeleriyle yazı
Aşağıdaki e-posta görselini ya da gerçek e-posta adresinizi kullanara
Not: Gerçek e-posta adresinizi kullanmak istiyorsanız ogretmeninizden, yo
e-postayı kime ve hangi adrese yönlendireceginizi öğreniniz.
E-postanızı yazarken aşağıdaki kuralları dikkate alınız.
1 Içeriğin, e-postayı okuyacak kişilerin bilgi, ilgi, yaş ve konumlarına
dikkat ediniz.
2 E-posta içeriğinin, konuyla ilgili olmasına dikkat ediniz
3. E-posta içeriğinin, açık ve anlaşılır olmasına özen gösteriniz.
5. E-postanıza gerektiğinde görsel ögeler (fotoğraf, grafik, logo vb.) yerleştirin
4. E-posta yazılı bir iletişim aracı olduğundan yazım kurallarına uyunuz.
6 E-postanızı gönderirken alıcı (to), bilgi (cc) ve gizli (bcc) kısımlarını dikkatle dod
Yeni Posta
Kimden =
Kendimden
Kime
Konu = Proite Gevre Kirliliği 2 ödev
A @
uygun s
Bilgi ve G
insan
Bilgi.
Bu ka
dan
land
iletiş
da
Gönder
Lise Türkçe
Blog
ödev mada ortaya atılan fikirlere katılıp katılmadığınızı gerekçeleriyle yazı Aşağıdaki e-posta görselini ya da gerçek e-posta adresinizi kullanara Not: Gerçek e-posta adresinizi kullanmak istiyorsanız ogretmeninizden, yo e-postayı kime ve hangi adrese yönlendireceginizi öğreniniz. E-postanızı yazarken aşağıdaki kuralları dikkate alınız. 1 Içeriğin, e-postayı okuyacak kişilerin bilgi, ilgi, yaş ve konumlarına dikkat ediniz. 2 E-posta içeriğinin, konuyla ilgili olmasına dikkat ediniz 3. E-posta içeriğinin, açık ve anlaşılır olmasına özen gösteriniz. 5. E-postanıza gerektiğinde görsel ögeler (fotoğraf, grafik, logo vb.) yerleştirin 4. E-posta yazılı bir iletişim aracı olduğundan yazım kurallarına uyunuz. 6 E-postanızı gönderirken alıcı (to), bilgi (cc) ve gizli (bcc) kısımlarını dikkatle dod Yeni Posta Kimden = Kendimden Kime Konu = Proite Gevre Kirliliği 2 ödev A @ uygun s Bilgi ve G insan Bilgi. Bu ka dan land iletiş da Gönder
TRI
3
Aşağıdakilerden hangisi sununun hazırlanış aşamalarından bi-
ri değildir?
A) Kapak sayfasının hazırlanması
B) Sunu akış sayfasının oluşturulması
C) Sununun içeriğinin belirlenmesi
D) Görsel ve işitsel ögelerin kullanılması
E) Sununun adının ne olması gerektiğine karar verilmesi
Lise Türkçe
Blog
TRI 3 Aşağıdakilerden hangisi sununun hazırlanış aşamalarından bi- ri değildir? A) Kapak sayfasının hazırlanması B) Sunu akış sayfasının oluşturulması C) Sununun içeriğinin belirlenmesi D) Görsel ve işitsel ögelerin kullanılması E) Sununun adının ne olması gerektiğine karar verilmesi
si
K
18. (1) Dil, toplumsal hayatla birlikte yürür. (II) Toplumdaki de-
değişmeler dile de yansır. (III) Bunun için dilin kelime varlığı
son şeklini almış, tamamlanmış, altına çizgi çekilmiş bir
sayı değildir. (IV) Türk dili, yeni nesne ve kavramlara kendi
imkânları ile yeni karşılıklar bulmuştur. (V) Durmadan yeni
kelimeler üretmiştir. (VI) Bu sayede varlığını günümüze kadar
devam ettirmiştir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
D) IV
A) I
B) II
|||
E) V
Lise Türkçe
Blog
si K 18. (1) Dil, toplumsal hayatla birlikte yürür. (II) Toplumdaki de- değişmeler dile de yansır. (III) Bunun için dilin kelime varlığı son şeklini almış, tamamlanmış, altına çizgi çekilmiş bir sayı değildir. (IV) Türk dili, yeni nesne ve kavramlara kendi imkânları ile yeni karşılıklar bulmuştur. (V) Durmadan yeni kelimeler üretmiştir. (VI) Bu sayede varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? D) IV A) I B) II ||| E) V
11. I. Ne anam var atam
II. Ağlaram başım başım
III. Ne de candan gardaşım
IV. Yastuğa ahar yaşım
Mâni nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri
dikkate alınarak bir mâni oluşturulduğunda bu
dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?
A) I-IV-III- ||
B) II-IV-I-III
C) II-I-III-IV
D) IV-||-|-|||
E) IV-II-III-I
Diğer sayfay
Lise Türkçe
Blog
11. I. Ne anam var atam II. Ağlaram başım başım III. Ne de candan gardaşım IV. Yastuğa ahar yaşım Mâni nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dikkate alınarak bir mâni oluşturulduğunda bu dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur? A) I-IV-III- || B) II-IV-I-III C) II-I-III-IV D) IV-||-|-||| E) IV-II-III-I Diğer sayfay
TYT / FEN
13. Hastalıklara çare bulma, ölümsüzlük iksirini elde etme ve
değersiz metalleri altına çevirme amacında olan
simyacılar çalışmalarında deneme - yanılma yöntemini
kullanmışlardır.
Bu çalışmalar sırasında simyacılar deneme - yanılma
yöntemiyle,
I. Söğüt ağacının kabuğundan ağrı kesici ilaç elde
etmeyi
Baz-organik bileşiklerden polimer elde etmeyi
III. Yiyecekleri tuzlayarak uzun süre bozulmadan
saklamayı
hangilerini başarmışlardır?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
15.
Lise Türkçe
Blog
TYT / FEN 13. Hastalıklara çare bulma, ölümsüzlük iksirini elde etme ve değersiz metalleri altına çevirme amacında olan simyacılar çalışmalarında deneme - yanılma yöntemini kullanmışlardır. Bu çalışmalar sırasında simyacılar deneme - yanılma yöntemiyle, I. Söğüt ağacının kabuğundan ağrı kesici ilaç elde etmeyi Baz-organik bileşiklerden polimer elde etmeyi III. Yiyecekleri tuzlayarak uzun süre bozulmadan saklamayı hangilerini başarmışlardır? A) Yalnız III D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III 15.
2
h-
n
7
lik
kir
k
ini
3
onu
buk
sızlık-
ni ve
arının
de-
nangi-
çekler
bul
-mişler-
önemli
"bilge-
ginler
zlerinde
Cop-
"Derin
ragrafın Şifresi - Metot Anlatımlı Soru Bankası
11. Duel, Steven Spielberg'in bir prodüksiyona sahip
ilk filmiydi. Iş toplantısı için başka bir şehre araba-
sıyla yola çıkan David Mann (Dennis Weaver), yol
boyunca gizemli bir kamyon tarafından taciz edil-
meye başlar. Kamyon onu sürekli yolun dışına çek-
meye ve kaza yapmasına sebep olmaya çalışır. Bu
kedi-fare oyununda Spielberg, izleyiciye ve başka-
rakterine gizemli kamyonun şoförünü göstermez.
Kamyonun hareket hâlindeki çekimlerinde dahi,
şoförün siluetini zar zor görebiliriz; kamyon adeta
metalaştırılarak, canlı bir varlıkmış gibi sunulur. Ge-
rilim dozu hayli yüksen olan yapımda, Spielberg'in
yönetmenlik ve öykü anlatım biçimi dikkat çekicidir
ve hikâyedeki önemli anları etkileyici sahneler ile
desteklemektedir. Gerilimin beklenmedik anlarda
gerçekleşmesi ve izleyiciyi sürekli diken üstünde
tutan atmosferiyle Duel, başarılı bir ilk film olarak
dikkat çeker.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada söz edilen
filmin başarılı dikkat çekici olmasını sağlayan
etkenlerden biri değildir?
WWWGSEFNIGES
ME
Was
Spielberg'in ilk filmi olması
12. Yolda giderko
Gergin bir hava yaratması
C) Olay akışının iyi anlatılması
Dmin yapımının iyi olması
E) İzleyenleri tedirgin etmesi
OSY
13.
cev
Lise Türkçe
Blog
2 h- n 7 lik kir k ini 3 onu buk sızlık- ni ve arının de- nangi- çekler bul -mişler- önemli "bilge- ginler zlerinde Cop- "Derin ragrafın Şifresi - Metot Anlatımlı Soru Bankası 11. Duel, Steven Spielberg'in bir prodüksiyona sahip ilk filmiydi. Iş toplantısı için başka bir şehre araba- sıyla yola çıkan David Mann (Dennis Weaver), yol boyunca gizemli bir kamyon tarafından taciz edil- meye başlar. Kamyon onu sürekli yolun dışına çek- meye ve kaza yapmasına sebep olmaya çalışır. Bu kedi-fare oyununda Spielberg, izleyiciye ve başka- rakterine gizemli kamyonun şoförünü göstermez. Kamyonun hareket hâlindeki çekimlerinde dahi, şoförün siluetini zar zor görebiliriz; kamyon adeta metalaştırılarak, canlı bir varlıkmış gibi sunulur. Ge- rilim dozu hayli yüksen olan yapımda, Spielberg'in yönetmenlik ve öykü anlatım biçimi dikkat çekicidir ve hikâyedeki önemli anları etkileyici sahneler ile desteklemektedir. Gerilimin beklenmedik anlarda gerçekleşmesi ve izleyiciyi sürekli diken üstünde tutan atmosferiyle Duel, başarılı bir ilk film olarak dikkat çeker. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada söz edilen filmin başarılı dikkat çekici olmasını sağlayan etkenlerden biri değildir? WWWGSEFNIGES ME Was Spielberg'in ilk filmi olması 12. Yolda giderko Gergin bir hava yaratması C) Olay akışının iyi anlatılması Dmin yapımının iyi olması E) İzleyenleri tedirgin etmesi OSY 13. cev
hidrattarla çalışmaktadır ve günlük
zin karbonhidrat açisindan zengin
kendinizi yorgun hissetmenize ve
a kolaylıkla bitkin düşmenize ne-
adaşlarınız ve aileniz de huysuz ve
ark edecektir. Pirinç, ekmek, tahil.
zeler, baklagiller, aromalı süt, yo-
ler iyi karbonhidrat kaynaklandır
nç karbonhidratlar açısından pa-
dir-yani kaslarınızı güçlendire-
iyorsanız, tabağınıza daha çok
lunan karbonhidrat miktarı önce-
in ve egzersiz alışkanlıklarınızın
den hemen önce yediğiniz ye-
dar ek enerji sağlamakta ve eg-
a da bitkinliği önlemeye yardımcı
uz? Haşlanmış pirinç veya çok
nç pilavı, daha hızlı enerji ka-
are egzersiz öncesi ve sonrası
abilir.
nduğu ortak konu aşağıda-
G) Spor
E) Teknoloji
A
TÜRKÇE TESTİ
sında aynım yapmayı sev-
ncıyı, öykücüyü, deneme
kur, hepsini aynı merakla
tıcıdır ona göre. Anlattık-
lip kalmaz. Önemli olan,
, okurun ilgisini çekme-
nginleştirmesidir.
me göre, bir yazardan
=idir?
rler eşliğinde dile getir-
olaylardan seçmesi
minda karşılık bulacak
maştirici bir anlatima
ştirisine açık olmasi
DENEME-2
15. Öğrenci:
(1)....
Hoca:
Bunu engellemeniz mümkün değildir. Belki "artik mümkün
değil demek daha doğru. Çünkü bugün teknoloji çağında
yız; teknolojisiz yapamıyoruz. Birilerinden teknoloji alıyor
sanız, onun kültüründen de etkilenmeniz kaçınılmazdır.
Otomobili, TV' yi düşünün, ikisi de kendine özgü bir kültür
yarattı. "Ben otomobili alıyorum; ama trafik ışıkları özgür-
lüğümü yok ediyor, onları istemiyorum." diyebilir misiniz?
"Ben TV alıyorum; ama eski komşu sohbetlerime de devam
edeceğim, değişmeyeceğim! dedik de, ne oldu?
Öğrenci:
(II)....
Hoca:
Aslında tam da o denemez. Her kültür elbet başka kültür-
den etkilenir. Bakın Avrupa devletlerine, komşularımıza,
yemeklerimizden tutun da çoğu kültürel ögelerimizden et-
kilenmişlerdir. Ben buna kültürel dezenformasyon değil de
kültürler arası etkileşim, diyorum. İnsan ve hayat varsa kül-
tür de olacaktır. Kültür de etkilemeye ve etkilenmeye müsait
bir olgudur.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (Günümüzde insan ilişkilerinde görülen yozlaşma ve
yabancılaşma nasıl engellenebilir?
(II) Kültürel dezenformasyon nedir sizce?
B) Kültürel bütünlüğümüze yönelik dış baskılar, ne
zaman başladı?
(II) Ne zamandan beri ülkemiz Batılı ülkelerin kültürle-
rinin etkisi altındadır?
C) () Bir kültürün diğerini etkilemesi önlenebilir mi?
(II) O zaman, kültürümüzün bir dezenformasyon için-
de olduğunu mu düşünelim?
D) (1) Teknoloji alışverişi, olumsuz sonuçlar doğuruyor
mu?
(II) Kültürel kaynaşmanın sonuçları hayal kırıklığı
doğurur mı acaba?
E) (1) Teknolojik ilerleme, bütün dünyada devam edecek
mi?
(II) Kültürel kaynaşmayı iletişim araçları hangi yönden
etkilemiştir?
16. Geçe
akan
dilar
Bu
doğ
A)
B
et
D)
E)
17. Y
S
18.
Lise Türkçe
Blog
hidrattarla çalışmaktadır ve günlük zin karbonhidrat açisindan zengin kendinizi yorgun hissetmenize ve a kolaylıkla bitkin düşmenize ne- adaşlarınız ve aileniz de huysuz ve ark edecektir. Pirinç, ekmek, tahil. zeler, baklagiller, aromalı süt, yo- ler iyi karbonhidrat kaynaklandır nç karbonhidratlar açısından pa- dir-yani kaslarınızı güçlendire- iyorsanız, tabağınıza daha çok lunan karbonhidrat miktarı önce- in ve egzersiz alışkanlıklarınızın den hemen önce yediğiniz ye- dar ek enerji sağlamakta ve eg- a da bitkinliği önlemeye yardımcı uz? Haşlanmış pirinç veya çok nç pilavı, daha hızlı enerji ka- are egzersiz öncesi ve sonrası abilir. nduğu ortak konu aşağıda- G) Spor E) Teknoloji A TÜRKÇE TESTİ sında aynım yapmayı sev- ncıyı, öykücüyü, deneme kur, hepsini aynı merakla tıcıdır ona göre. Anlattık- lip kalmaz. Önemli olan, , okurun ilgisini çekme- nginleştirmesidir. me göre, bir yazardan =idir? rler eşliğinde dile getir- olaylardan seçmesi minda karşılık bulacak maştirici bir anlatima ştirisine açık olmasi DENEME-2 15. Öğrenci: (1).... Hoca: Bunu engellemeniz mümkün değildir. Belki "artik mümkün değil demek daha doğru. Çünkü bugün teknoloji çağında yız; teknolojisiz yapamıyoruz. Birilerinden teknoloji alıyor sanız, onun kültüründen de etkilenmeniz kaçınılmazdır. Otomobili, TV' yi düşünün, ikisi de kendine özgü bir kültür yarattı. "Ben otomobili alıyorum; ama trafik ışıkları özgür- lüğümü yok ediyor, onları istemiyorum." diyebilir misiniz? "Ben TV alıyorum; ama eski komşu sohbetlerime de devam edeceğim, değişmeyeceğim! dedik de, ne oldu? Öğrenci: (II).... Hoca: Aslında tam da o denemez. Her kültür elbet başka kültür- den etkilenir. Bakın Avrupa devletlerine, komşularımıza, yemeklerimizden tutun da çoğu kültürel ögelerimizden et- kilenmişlerdir. Ben buna kültürel dezenformasyon değil de kültürler arası etkileşim, diyorum. İnsan ve hayat varsa kül- tür de olacaktır. Kültür de etkilemeye ve etkilenmeye müsait bir olgudur. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) (Günümüzde insan ilişkilerinde görülen yozlaşma ve yabancılaşma nasıl engellenebilir? (II) Kültürel dezenformasyon nedir sizce? B) Kültürel bütünlüğümüze yönelik dış baskılar, ne zaman başladı? (II) Ne zamandan beri ülkemiz Batılı ülkelerin kültürle- rinin etkisi altındadır? C) () Bir kültürün diğerini etkilemesi önlenebilir mi? (II) O zaman, kültürümüzün bir dezenformasyon için- de olduğunu mu düşünelim? D) (1) Teknoloji alışverişi, olumsuz sonuçlar doğuruyor mu? (II) Kültürel kaynaşmanın sonuçları hayal kırıklığı doğurur mı acaba? E) (1) Teknolojik ilerleme, bütün dünyada devam edecek mi? (II) Kültürel kaynaşmayı iletişim araçları hangi yönden etkilemiştir? 16. Geçe akan dilar Bu doğ A) B et D) E) 17. Y S 18.
2. ÖRNEK
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
Günün birinde, yol kenarında bu tek tük ağaçları da
göremeyeceğiz.
B) Onun ne kadar çok kitaplara düşkün olduğunu hepi-
paz biliyoruz.
Burada sağlıklı bir tartışma ortamına kavuştuğu-
muzu söylemek isterim.
D) Kişin konaklarda, yazın yalılarda oturan aileler git-
tikçe azalmaktadır.
E) Yazar, yapıtlarında kenti ve doğayı yalın bir gerçek-
likle yansıtmıştır.
PALME
YAYINEVİ
imi
tur?
A) Elin
çal
B) Bu
S
şa
CBU
ta
D) Sa
ta
E) D
Lise Türkçe
Blog
2. ÖRNEK Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Günün birinde, yol kenarında bu tek tük ağaçları da göremeyeceğiz. B) Onun ne kadar çok kitaplara düşkün olduğunu hepi- paz biliyoruz. Burada sağlıklı bir tartışma ortamına kavuştuğu- muzu söylemek isterim. D) Kişin konaklarda, yazın yalılarda oturan aileler git- tikçe azalmaktadır. E) Yazar, yapıtlarında kenti ve doğayı yalın bir gerçek- likle yansıtmıştır. PALME YAYINEVİ imi tur? A) Elin çal B) Bu S şa CBU ta D) Sa ta E) D
geliştirmesine yardımcı olur.
E) Doktorların zamanının yetmeği durumlarda onlarla
iş birliği yapar.
12. Tanpınar'ın ruh ikliminde hem Doğu hem Batı vardır,
iki tarafta birden olmayı arzular. Ama bunun imkânsız
olduğunu da belirtir. Beyoğlu'nu yapıtlarında çoğu
zaman eleştirerek yazan Tanpınar, en verimli yıllarını
burada geçirir. Yedi yıl Narmanlı Yurdu'nda kalır. Burası
onun Beyoğlu'nda hem odası hem de adasıdır. Kedi
avlusu olarak da ünlenmiş olan Narmanlı Yurdu, bir
başka "evsiz" olan Yahya Kemal'in kaldığı Park Otel'e de
yakındır. Tanpınar da hocası gibi hayatını yalnızlığıyla
paylaşmıştır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yahya Kemal, Tanpınar'ın hocasıdır.
B) Gerek Yahya Kemal gerekse Tanpınar yalnızlığa
alışkın kişilerdir.
C) Tanpinar, Doğu-Batı ikileminde Doğu'yu tercih
etmiştir.
D) Tanpınar, aynı anda farklı iki kültürü yaşamak
istemiştir.
E) Tenkit ettiği bir mekânda en üretken senelerini
geçirmiştir.
120
Lise Türkçe
Blog
geliştirmesine yardımcı olur. E) Doktorların zamanının yetmeği durumlarda onlarla iş birliği yapar. 12. Tanpınar'ın ruh ikliminde hem Doğu hem Batı vardır, iki tarafta birden olmayı arzular. Ama bunun imkânsız olduğunu da belirtir. Beyoğlu'nu yapıtlarında çoğu zaman eleştirerek yazan Tanpınar, en verimli yıllarını burada geçirir. Yedi yıl Narmanlı Yurdu'nda kalır. Burası onun Beyoğlu'nda hem odası hem de adasıdır. Kedi avlusu olarak da ünlenmiş olan Narmanlı Yurdu, bir başka "evsiz" olan Yahya Kemal'in kaldığı Park Otel'e de yakındır. Tanpınar da hocası gibi hayatını yalnızlığıyla paylaşmıştır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yahya Kemal, Tanpınar'ın hocasıdır. B) Gerek Yahya Kemal gerekse Tanpınar yalnızlığa alışkın kişilerdir. C) Tanpinar, Doğu-Batı ikileminde Doğu'yu tercih etmiştir. D) Tanpınar, aynı anda farklı iki kültürü yaşamak istemiştir. E) Tenkit ettiği bir mekânda en üretken senelerini geçirmiştir. 120
22. (1) Sanat dalları kaçınılmaz olarak birbiriyle etkileşim
içinde, birbirlerinden yararlanıyor. (II) Peki, şiir bu etki-
leşimden, bu alışverişten payını yeterince alabiliyor
mu? (III) Bana göre hayır! (IV) Şiir, artık kitap araların-
dan çıkarak çok boyutlu hâle gelmelidir. (V) Hâlâ kitap-
ların içinde süs olmaktan kurtulabilmiş değil.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi
ikisi yer değiştirirse parçanın anlatım akışı düze-
lir?
A) I ve II
D) IV ve V
B) I ve III
C) II ve IV
E) I ve V
23. Geçenlerde yolda yürürken çok da alışık olmadığım
bir şeyi yaparken buldum kendimi: Insanları izledim.
25
Lise Türkçe
Blog
22. (1) Sanat dalları kaçınılmaz olarak birbiriyle etkileşim içinde, birbirlerinden yararlanıyor. (II) Peki, şiir bu etki- leşimden, bu alışverişten payını yeterince alabiliyor mu? (III) Bana göre hayır! (IV) Şiir, artık kitap araların- dan çıkarak çok boyutlu hâle gelmelidir. (V) Hâlâ kitap- ların içinde süs olmaktan kurtulabilmiş değil. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse parçanın anlatım akışı düze- lir? A) I ve II D) IV ve V B) I ve III C) II ve IV E) I ve V 23. Geçenlerde yolda yürürken çok da alışık olmadığım bir şeyi yaparken buldum kendimi: Insanları izledim. 25
2.
elerinden hangs
aray
Sunuma ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bol ve değişik kaynaktan yararlanılmalıdır.
B) Amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlan-
ni değerlendirmedir.
C) Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir.
D) Konuşmacı ses tonuna, jest ve mimiklerine özen gös-
termelidir.
E) Sunumda sanatlı ve süslü bir dil kullanılmalıdır.
5.
Selvinaz t
Iiyor.
"Gel hel
"Buyur
"Ama
"Duy
"So
"Sa
Lise Türkçe
Blog
2. elerinden hangs aray Sunuma ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Bol ve değişik kaynaktan yararlanılmalıdır. B) Amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlan- ni değerlendirmedir. C) Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir. D) Konuşmacı ses tonuna, jest ve mimiklerine özen gös- termelidir. E) Sunumda sanatlı ve süslü bir dil kullanılmalıdır. 5. Selvinaz t Iiyor. "Gel hel "Buyur "Ama "Duy "So "Sa
de
el Mirası
inin an-
yuşma-
umlarda
den ya-
in özü-
er altın
stenen
uyabil-
Dilimizde deyimler, söze anlam inceliği katmak ve söy-
lenen sözü pekiştirmek için kullanılır. Örneğin hazırlıksız
olduğu bir sırada zor duruma düşürülmek anlamını taşı-
yan gafil avlanmak; gerçeği göremez, iyi düşünüp kavra-
yamaz bir duruma düşmek anlamında basireti bağlanmak
direnmekten vazgeçip güçlünün buyruğuna girmek anla-
minda baş eğmek; güvenmek ve birisinin kendisine yar-
dim edeceğine inanmak anlamında bel vermek; kim ne
polen
derse desin istediği gibi davranmak anlamındaysa
bildiğini okumak deyimleri kullanılır.
Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisinin
anlamı yanlış verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
v
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Blog
de el Mirası inin an- yuşma- umlarda den ya- in özü- er altın stenen uyabil- Dilimizde deyimler, söze anlam inceliği katmak ve söy- lenen sözü pekiştirmek için kullanılır. Örneğin hazırlıksız olduğu bir sırada zor duruma düşürülmek anlamını taşı- yan gafil avlanmak; gerçeği göremez, iyi düşünüp kavra- yamaz bir duruma düşmek anlamında basireti bağlanmak direnmekten vazgeçip güçlünün buyruğuna girmek anla- minda baş eğmek; güvenmek ve birisinin kendisine yar- dim edeceğine inanmak anlamında bel vermek; kim ne polen derse desin istediği gibi davranmak anlamındaysa bildiğini okumak deyimleri kullanılır. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? A) I B) II C) III v E) V Diğer sayfaya geçiniz.