Soru:

DEBİR INLARI MB 15. Rönesans dönemi devlet felsefesinde, araçların amaca uy gun olması ve araçların da başarıya en uygun olanlardan seçilmesi gerektiği yönünde bir görüş gelişmiştir. Bu ama- cin meşru

DEBİR
INLARI
MB
15. Rönesans dönemi devlet felsefesinde, araçların amaca uy
gun olması ve araçların da başarıya en uygun olanlardan
seçilmesi gerektiği yönünde bir görüş gelişmiştir. Bu ama-
cin meşruluğu ya da herhangi bir etik değere gönderme
yapıp yapma

DEBİR INLARI MB 15. Rönesans dönemi devlet felsefesinde, araçların amaca uy gun olması ve araçların da başarıya en uygun olanlardan seçilmesi gerektiği yönünde bir görüş gelişmiştir. Bu ama- cin meşruluğu ya da herhangi bir etik değere gönderme yapıp yapmaması önemli değildir. Devletin bekası gereği egemene manevra alanı yaratması veya bir yarar sunması yeterli olarak görülür. Çünkü devlet var olmasıyla birlikte zaten meşruiyet kazanmıştır. Bu noktada Machiavelli, ital- ya'nın güçlü bir prens tarafından yönetilmesini, prensin mutlak güç sahibi olmasını ve bütün kurumların ona bağ- lanmasının zorunlu olduğunu belirtir. Ona göre devlet, "Amaca ulaşmak için her yol meşrudur." ilkesine göre yö- netilmelidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? A) Devlet, toplumu yönetmek için her türlü yolu deneye- bilir. B) Devletin varlığı ve etkisi hiçbir şekilde sorgulanamaz. C) Devlet ahlaki davranışları anlamlı hale getiren ilkelere tabi değildir. D) Devletin bekası, tüm ahlaki davranışların ön şartıdır. E) Devlet, toplumun amaçlarını gerçekleştiren bir araçtır.

Soru Çözümünü Göster