Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

DENEM 8 17. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Ülkenin dış politikasının konuşu

DENEM
8
17. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik
kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Ülkenin dış politikasının konuşulduğu bu
toplantıda, konuşmacılar kısır döngüye girmişti.
B)) Mecliste ele alınan gensoru önergesi uzun
tartışmalardan sonra red

DENEM 8 17. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Ülkenin dış politikasının konuşulduğu bu toplantıda, konuşmacılar kısır döngüye girmişti. B)) Mecliste ele alınan gensoru önergesi uzun tartışmalardan sonra reddedilmiştir. C) Sözgelimi, sizin düşüncelerinizi öğretmenimle paylaşsam mutlu olur musunuz? D) İşçiler, iş yavaşlatınca zor durumda kalan işveren, zam yapma yoluna gitti. E) Namık Kemal'in ne kadar hürriyetperver bir şair olduğunu herkes bilir. E