Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Deneme - 1 23. Romanda Doğu'yu ve Batı'yı temsil eden pek çok sembol vardır. Neriman'nın bütün arzuları, korkuları ve tereddütle

Deneme - 1
23. Romanda Doğu'yu ve Batı'yı temsil eden pek çok
sembol vardır. Neriman'nın bütün arzuları, korkuları ve
tereddütleri bu semboller üzerinden verilir. Neriman'in
mutsuzluğunun temelinde de bu sembolik unsurlar
arasında yaşadığı ikilem yatmaktad

Deneme - 1 23. Romanda Doğu'yu ve Batı'yı temsil eden pek çok sembol vardır. Neriman'nın bütün arzuları, korkuları ve tereddütleri bu semboller üzerinden verilir. Neriman'in mutsuzluğunun temelinde de bu sembolik unsurlar arasında yaşadığı ikilem yatmaktadır. O, bir yanı ile Doğu'nun köklerine bağlıyken diğer yandan Batı'nın sert rüzgârları altında sallanır. Bu şiddetli sarsıntı onun hem ruhunda hem de fizyolojisinde derin izler bırakacaktır. Bu izlerin kökeni, onun Batılı hayata karşı olan arzularında aranmalıdır. Macit, Neriman'ın içinde çocukken atılan asrileşme isteğini harekete geçiren bir semboldür. Ancak romanın sonunda Neriman, Doğu'da karar kılacak ve Şinasi'ye dönecektir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yapıtın yazarına ait değildir? A) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu B) Bir Akşamdı C) Bir Tereddüdün Romani DUç İstanbul E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu