Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Deneme - 2 ROS 11. Özellikle modern dönem filozoflan bilimlerdeki gibi kesin ve tartışmasız bilgiler ortaya koymayı istemişlerdir. Bi- limin modern dönemde ürettiği bilgiler, bunların hayata yansımala

Deneme - 2
ROS
11. Özellikle modern dönem filozoflan bilimlerdeki gibi kesin
ve tartışmasız bilgiler ortaya koymayı istemişlerdir. Bi-
limin modern dönemde ürettiği bilgiler, bunların hayata
yansımaları filozoflara da çekici gelmiştir. Ancak bu çeki-
ci du

Deneme - 2 ROS 11. Özellikle modern dönem filozoflan bilimlerdeki gibi kesin ve tartışmasız bilgiler ortaya koymayı istemişlerdir. Bi- limin modern dönemde ürettiği bilgiler, bunların hayata yansımaları filozoflara da çekici gelmiştir. Ancak bu çeki- ci duruma rağmen felsefede bilimler gibi somut, kesin ve pratik hayatta katkısı olan bilgiler üretilememiştir. Bunun temel sebebi ise bilimlerin ve felsefenin çalıştığı alanın tamamen birbirinden farklı oluşudur. n Bu parçada felsefenin araştırma alanının hangi özel- liği vurgulanmaktadır? - A) Olgusal olması B) Soyut olması C) Deneysel olması D) Kurmaca olması E) Determine olması