Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

DENEME-7 11. Bohr Atom Modeli ve Modern Atom Teorisi atomun bazı özelliklerinde benzerlikler gösterir. Buna göre; 1. Hidrojen at

DENEME-7
11. Bohr Atom Modeli ve Modern Atom Teorisi atomun bazı
özelliklerinde benzerlikler gösterir.
Buna göre;
1. Hidrojen atomunun kuantumlu enerji seviyelerinin olma-
SI
II. Elektronun açısal momentumunun kuantumlu olması
III. Elektronların farklı ene

DENEME-7 11. Bohr Atom Modeli ve Modern Atom Teorisi atomun bazı özelliklerinde benzerlikler gösterir. Buna göre; 1. Hidrojen atomunun kuantumlu enerji seviyelerinin olma- SI II. Elektronun açısal momentumunun kuantumlu olması III. Elektronların farklı enerji seviyelerine geçişte foton ya- yınlaması yargılarından hangileri Bohr Atom Modeli ve Modern Atom Teorisi'ne göre doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III