Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

DENEME - 8 35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre ce- vaplayınız. 35. Anne babanın çocuklarına verebileceği en önemli iki şey

DENEME - 8
35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre ce-
vaplayınız.
35. Anne babanın çocuklarına verebileceği en önemli iki
şey: kökler ve kanatlar. (1) Kökler için koşulsuz ilgi, sev-
gi ve bakım vermek, zaman ayırmak, orada, onun için
hazır olmak gereki

DENEME - 8 35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre ce- vaplayınız. 35. Anne babanın çocuklarına verebileceği en önemli iki şey: kökler ve kanatlar. (1) Kökler için koşulsuz ilgi, sev- gi ve bakım vermek, zaman ayırmak, orada, onun için hazır olmak gerekirken kanatlar için çocuğun bağımsız- lığını, anne babadan uzaklaşabilmesini desteklemek, kendi ayakları üzerinde durmasına yardım etmek ge- rekir. (II) Yetişkinlik dönemine gelmiş olduğu hâlde bu yardımı alamayan bireyler ergenlik hatta çocukluk dö- nemine ilişkin davranış kalıplarını devam ettirmektedir. (III) Burada kastedilen çocuksu coşku, yaratıcılık, hayal gücü, merak gibi aslında yetişkinlikte de sürmesini dile- diğimiz özellikler değil elbette. (IV) Pek çok yaşam reh- beri kitabında bahsedilen "İçimizdeki çocuğu saklı tuta- lim." şeklindeki mottolar hayat enerjisine işaret eder. (V) Bu içsel enerji sayesinde hayattan keyif alma, yaratıcı bir coşku ile çalışma, üretme ve eğlenme yetilerini de devreye sokabilir insan. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag- raf hangi cümleyle başlar? A) 1. B) II. C) III. D) IV. E) V.