Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

DERS UYGULAMA FOYU DUF 07 1. th (→ altint(7) 28-48 Elektriksel Kuvvet Elektrik Alanı - II D) II ve III 1. II. Yukarıda verilen g

DERS UYGULAMA FOYU
DUF
07
1.
th
(→ altint(7)
28-48
Elektriksel Kuvvet Elektrik Alanı - II
D) II ve III
1.
II.
Yukarıda verilen görsellerin hangilerinde alan
kuvvetinden söz edilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Charles Coulomb tara

DERS UYGULAMA FOYU DUF 07 1. th (→ altint(7) 28-48 Elektriksel Kuvvet Elektrik Alanı - II D) II ve III 1. II. Yukarıda verilen görsellerin hangilerinde alan kuvvetinden söz edilebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III Charles Coulomb tarafından yapılan burulma te- razisinde, sabit tutulan yüklü cisim ile terazideki yüklü cismin etkileşmesi sağlanır ve terazinin bağlı olduğu tel burulur. Burulma gözlemlenerek Coulomb Yasası bu- lunduğuna göre, 1. Cisimlerin yükü arttıkça burulma artar. II. Yükler arasındaki uzaklık arttıkça burulma ar- tar. 4. X rik gi B