Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Radyoaktivite Soruları

8. Radyoaktif bir elementin yarı ömrü 3,8 gündür.
Buna göre bu elementin %75'inin bozunması kaç gün sürer?
9. K ve L atomlarına ait çekirdeklerin yarıçapları sırasıyla r ve 2r'dir. Proton sayıları ise sırasıyla 4
ve 30'dur.
K'nin çekirdeğinde 4 tane nötron olduğuna göre L'nin çekirdeğinde kaç nötron bulunabi-
lir?
10. Ra
Ac + 1₁
2Th + 1₂
Yukarıda verilen radyoaktif tepkimelerdeki I, ve 1₂ parçacıkları nedir?
2. Hızı v, kütlesi m olan bir parçacığa eşlik eden de Broglie dalga boyu, à oluyor.
3v
Buna göre hızı, kütlesi olan bir parçacığa eşlik eden de Broglie dalga boyu kaç
olur?
Fizik
Radyoaktivite
8. Radyoaktif bir elementin yarı ömrü 3,8 gündür. Buna göre bu elementin %75'inin bozunması kaç gün sürer? 9. K ve L atomlarına ait çekirdeklerin yarıçapları sırasıyla r ve 2r'dir. Proton sayıları ise sırasıyla 4 ve 30'dur. K'nin çekirdeğinde 4 tane nötron olduğuna göre L'nin çekirdeğinde kaç nötron bulunabi- lir? 10. Ra Ac + 1₁ 2Th + 1₂ Yukarıda verilen radyoaktif tepkimelerdeki I, ve 1₂ parçacıkları nedir? 2. Hızı v, kütlesi m olan bir parçacığa eşlik eden de Broglie dalga boyu, à oluyor. 3v Buna göre hızı, kütlesi olan bir parçacığa eşlik eden de Broglie dalga boyu kaç olur?
kaçtır?
15- Şekildeki grafik bir
radyoaktif elementin
kütle no
236
234
samaklarını göster- 232
mektedir.
230
dönüşümüne ait rad-
yoaktif bozunum ba-
it
Buna göre element, 0
X-Y, Y-Z, Z-T geçiş-
lerinde hangi işımaları yapmıştır?
N
88 89 90 91
atom no
22-
Fizik
Radyoaktivite
kaçtır? 15- Şekildeki grafik bir radyoaktif elementin kütle no 236 234 samaklarını göster- 232 mektedir. 230 dönüşümüne ait rad- yoaktif bozunum ba- it Buna göre element, 0 X-Y, Y-Z, Z-T geçiş- lerinde hangi işımaları yapmıştır? N 88 89 90 91 atom no 22-
8.
1
11
111
lyon
OH
CO32-
NO3™
A) Yalnız I
Adi
hidroksit V
karbonat V
nitrat
Bu tablodaki iyonlardan hangilerinin adı karşısında
doğru verilmiştir?
D) Il ve Ill
B) Yalnız III
C) I ve II
K Kara Kutu YAYIN INFORMAL YAYINLA
S, II ve HI
III.
ya
A
K
Fizik
Radyoaktivite
8. 1 11 111 lyon OH CO32- NO3™ A) Yalnız I Adi hidroksit V karbonat V nitrat Bu tablodaki iyonlardan hangilerinin adı karşısında doğru verilmiştir? D) Il ve Ill B) Yalnız III C) I ve II K Kara Kutu YAYIN INFORMAL YAYINLA S, II ve HI III. ya A K
2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
kelimeleri kullanarak tamamlayınız.
A) Bohr Atom Teorisi'ne göre bir elektron, Üst enerji
seviyesinden alt enerji seviyesine inerken....ama.
yapar.
B) İki hafif çekirdeğin daha büyük kütleli ve daha kararlı
bir çekirdek meydana getirmek üzere kaynaşmasına
... denir.
C) Kendiliğinden radyoaktif bozunmanın gerçekleşmesine
........ radyoaktiflik denir.
D) Büyük Patlama Teorisi, evrenin ..genisaligindestekler.
E) Modern Atom Teorisi'ne göre elektronun bulunma
ihtimalinin en fazla olduğu yerlere elektron. denir.
bulutu
Fizik
Radyoaktivite
2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri kullanarak tamamlayınız. A) Bohr Atom Teorisi'ne göre bir elektron, Üst enerji seviyesinden alt enerji seviyesine inerken....ama. yapar. B) İki hafif çekirdeğin daha büyük kütleli ve daha kararlı bir çekirdek meydana getirmek üzere kaynaşmasına ... denir. C) Kendiliğinden radyoaktif bozunmanın gerçekleşmesine ........ radyoaktiflik denir. D) Büyük Patlama Teorisi, evrenin ..genisaligindestekler. E) Modern Atom Teorisi'ne göre elektronun bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yerlere elektron. denir. bulutu
Örnek Soru 25
N=25
hareket yönü
2 K
2.
hareket yönü
F
A
W=IS
2
u
yatay (yer)
925
200
Kütleleri 2 kg olan K, L cisimleri hareket halinde iken büyüklüğü 5N olan F kuvvetleri şekildeki
gibi etki etmektedir.
Buna göre,
hine etki edenden daha büyüktür.
Fizik
Radyoaktivite
Örnek Soru 25 N=25 hareket yönü 2 K 2. hareket yönü F A W=IS 2 u yatay (yer) 925 200 Kütleleri 2 kg olan K, L cisimleri hareket halinde iken büyüklüğü 5N olan F kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. Buna göre, hine etki edenden daha büyüktür.
DERS UYGULAMA FOYU
DUF
07
1.
th
(→ altint(7)
28-48
Elektriksel Kuvvet Elektrik Alanı - II
D) II ve III
1.
II.
Yukarıda verilen görsellerin hangilerinde alan
kuvvetinden söz edilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Charles Coulomb tarafından yapılan burulma te-
razisinde, sabit tutulan yüklü cisim ile terazideki
yüklü cismin etkileşmesi sağlanır ve terazinin bağlı
olduğu tel burulur.
Burulma gözlemlenerek Coulomb Yasası bu-
lunduğuna göre,
1. Cisimlerin yükü arttıkça burulma artar.
II. Yükler arasındaki uzaklık arttıkça burulma ar-
tar.
4.
X
rik
gi
B
Fizik
Radyoaktivite
DERS UYGULAMA FOYU DUF 07 1. th (→ altint(7) 28-48 Elektriksel Kuvvet Elektrik Alanı - II D) II ve III 1. II. Yukarıda verilen görsellerin hangilerinde alan kuvvetinden söz edilebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III Charles Coulomb tarafından yapılan burulma te- razisinde, sabit tutulan yüklü cisim ile terazideki yüklü cismin etkileşmesi sağlanır ve terazinin bağlı olduğu tel burulur. Burulma gözlemlenerek Coulomb Yasası bu- lunduğuna göre, 1. Cisimlerin yükü arttıkça burulma artar. II. Yükler arasındaki uzaklık arttıkça burulma ar- tar. 4. X rik gi B
14-
Radyoaktif bir element bazunursa;
1. Atom numarası,
II. Kotle numarası,
IL Çekirdek enerjisi
niceliklerinden hangileri kesinlikle azalır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız il
D)ive ill
E) Il ve !!!
C) i ve il
Fizik
Radyoaktivite
14- Radyoaktif bir element bazunursa; 1. Atom numarası, II. Kotle numarası, IL Çekirdek enerjisi niceliklerinden hangileri kesinlikle azalır? A) Yalnız 1 B) Yalnız il D)ive ill E) Il ve !!! C) i ve il
13. Şekilde kararlı çekirdekler için nötron sayısının proton sayısına
göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Grafikte,
nötron sayısının proton sayısına eşit olduğu doğru ile kararlılık
kuşağı gösterilmiştir.
Nötron sayısı
120
100
●
80
60
40
20
0
Karanlık
kuşağı
• y: Gama,
B: Beta,
20 40 60 80
Buna göre, K bölgesinde bulunan bir element;
air solg
A) Yalnız y
K bölgesi
Usinley (2
Pr
D) y veya a
1
• α: Alfa
bozunumlarından hangilerini tek başına yaptığında "karar-
lılık kuşağı"na girebilir?
Yalnız B
ging
→Proton sayısı
W
C) Yalnız a
E) B veya a
Fizik
Radyoaktivite
13. Şekilde kararlı çekirdekler için nötron sayısının proton sayısına göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Grafikte, nötron sayısının proton sayısına eşit olduğu doğru ile kararlılık kuşağı gösterilmiştir. Nötron sayısı 120 100 ● 80 60 40 20 0 Karanlık kuşağı • y: Gama, B: Beta, 20 40 60 80 Buna göre, K bölgesinde bulunan bir element; air solg A) Yalnız y K bölgesi Usinley (2 Pr D) y veya a 1 • α: Alfa bozunumlarından hangilerini tek başına yaptığında "karar- lılık kuşağı"na girebilir? Yalnız B ging →Proton sayısı W C) Yalnız a E) B veya a
6. Dalga hareketiyle ilgili olarak,
Enerjisi en yüksek olan elektromanyetik dal-
gá gama ışınlarıdır.
11. Enerjisi yüksek olan elektromanyetik dalgala-
rin frekansı düşüktür
AQ
4. Elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üze-
rine zararlı etkileri vardır.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
185
Fizik
Radyoaktivite
6. Dalga hareketiyle ilgili olarak, Enerjisi en yüksek olan elektromanyetik dal- gá gama ışınlarıdır. 11. Enerjisi yüksek olan elektromanyetik dalgala- rin frekansı düşüktür AQ 4. Elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üze- rine zararlı etkileri vardır. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III II ve III C) I ve II E) I, II ve III 185
ÖRNEK SORU:
Dogal radyoaktif maddelerde;
1. Gekirdekteki proton sayısı astor.
11. Gekirdekteki netron sayısı artar.
111. Gekirdeğin kütle numerosi coaur.
yargılarından hangileri dýru obbilir?
BIl yoda ll
€) 1,14
AJ YOU
D) 11 yada 111
C)1 gada ll
Fizik
Radyoaktivite
ÖRNEK SORU: Dogal radyoaktif maddelerde; 1. Gekirdekteki proton sayısı astor. 11. Gekirdekteki netron sayısı artar. 111. Gekirdeğin kütle numerosi coaur. yargılarından hangileri dýru obbilir? BIl yoda ll €) 1,14 AJ YOU D) 11 yada 111 C)1 gada ll
T
34
R
H
R
D
Elektromanyetik ve mekanik dalgalar ile dalgaların kulla-
nıldığı alanlar tablodaki gibi eşleştirilmiştir.
-auto straleria fige nalapisb
Dalgalar
4.
I Kızılötesi ışınlar
Ses dalgası
Gama ışınları
nainev idig habibis2 a
Dalgaların Kullanıldığı Alanlar
Hastanelerdeki röntgen ve to-
moğrafi cihazları
Balık sürüleri ve yer altındaki
tarihi eserlerin yerini bulmak
için kullanılan sonar cihazları
Kanserli hücreleri tedavi et-
mek için kullanılan cihazlar
naltovnaq
-relizlebiges
Buna göre, tabloda yapılan eşleştirmelerden hangileri
yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II <T
E) II ve III
C) Yalnız III
170
Fizik
Radyoaktivite
T 34 R H R D Elektromanyetik ve mekanik dalgalar ile dalgaların kulla- nıldığı alanlar tablodaki gibi eşleştirilmiştir. -auto straleria fige nalapisb Dalgalar 4. I Kızılötesi ışınlar Ses dalgası Gama ışınları nainev idig habibis2 a Dalgaların Kullanıldığı Alanlar Hastanelerdeki röntgen ve to- moğrafi cihazları Balık sürüleri ve yer altındaki tarihi eserlerin yerini bulmak için kullanılan sonar cihazları Kanserli hücreleri tedavi et- mek için kullanılan cihazlar naltovnaq -relizlebiges Buna göre, tabloda yapılan eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II <T E) II ve III C) Yalnız III 170
Aşağıdaki şekillerde, hidrojen atomuna ait bir elektronun
enerji seviyeleri (n) arasındaki geçişleri verilmiştir.
n = 2
n = 2
Buna göre,
I.
a
n = 1
a olayına ait spektrum
b
seklindedir.
II. b olayı emisyondur.
III. a olayında elektron dışarıdan enerji alarak uyarıl-
mıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
n=1
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Radyoaktivite
Aşağıdaki şekillerde, hidrojen atomuna ait bir elektronun enerji seviyeleri (n) arasındaki geçişleri verilmiştir. n = 2 n = 2 Buna göre, I. a n = 1 a olayına ait spektrum b seklindedir. II. b olayı emisyondur. III. a olayında elektron dışarıdan enerji alarak uyarıl- mıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III n=1 C) I ve II E) II ve III
Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.
2
5
1>KAT
3
(
A
4
1. Sesin yayıldığı maddesel ortamlardan biridir.
2. Sesin yayıldığı maddesel ortamlardan biridir.
3. Sesin yayıldığı maddesel ortamlardan biridir.
4. Taneciklerin yaptığı ve ses oluşturduğu ha-
reket çeşididir.
5. Sesin maddesel ortamda ilerlemesi olayıdır.
Fizik
Radyoaktivite
Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz. 2 5 1>KAT 3 ( A 4 1. Sesin yayıldığı maddesel ortamlardan biridir. 2. Sesin yayıldığı maddesel ortamlardan biridir. 3. Sesin yayıldığı maddesel ortamlardan biridir. 4. Taneciklerin yaptığı ve ses oluşturduğu ha- reket çeşididir. 5. Sesin maddesel ortamda ilerlemesi olayıdır.
10.
Y + a + B + Y
Radyoaktif X atomunun bozunma denklemi yukarıdaki
gibidir.
Buna göre,
Putinou ax
1.
c = a 1 dir.
II. X in kütle no 4 azalmıştır.
III. Ortama elektromanyetik dalga salınmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, II ve III
C) II ve Ill
E) I ve III
Fizik
Radyoaktivite
10. Y + a + B + Y Radyoaktif X atomunun bozunma denklemi yukarıdaki gibidir. Buna göre, Putinou ax 1. c = a 1 dir. II. X in kütle no 4 azalmıştır. III. Ortama elektromanyetik dalga salınmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) I, II ve III C) II ve Ill E) I ve III
11. Kararsız 30P ve 218Po çekirdekleri radyoaktif bozunma sonu-
84
cunda sırasıyla Si ve 214Pb çekirdeklerine dönüşüyor.
X
30p
15
218
84
B)
C)
a
ifadeleri ile temsil edilen bu bozunma zincirinde X, ve X₂; bo-
zunma esnasında yayınlanan parçacık ya da ışımayı göster-
mektedir.
a
X₂
Buna göre, X, ve X₂ sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde
doğru gösterilmiştir?
B
B+
AYT no
04
B
2214Pb
B+
B
α
a
B
Fizik
Radyoaktivite
11. Kararsız 30P ve 218Po çekirdekleri radyoaktif bozunma sonu- 84 cunda sırasıyla Si ve 214Pb çekirdeklerine dönüşüyor. X 30p 15 218 84 B) C) a ifadeleri ile temsil edilen bu bozunma zincirinde X, ve X₂; bo- zunma esnasında yayınlanan parçacık ya da ışımayı göster- mektedir. a X₂ Buna göre, X, ve X₂ sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? B B+ AYT no 04 B 2214Pb B+ B α a B
6.
d.n.
Karanlık ve kapalı bir odada şekildeki çift yarıkta λ dalga
boylu ışıkla yapılan girişim deneyinde perde üzerinde Ax
genişliğinde saçaklar oluşmaktadır.
Arl
Işık
kaynağı
Yarık
düzlemi
A) Artar
B) Azalır
C) Artar
Dy Azalır
E)
F
Değişmez
L
Gaz
Odanın üstündeki delikten odaya gaz sıkılarak odadaki
hava ortamının kırılma indisi arttırıldığında Ax ve dalga
boyu nasıl değişir?
Ax
Artar
Azalır
Azalır
2
Ekran
Değişmez
Değişmez
Fizik
Radyoaktivite
6. d.n. Karanlık ve kapalı bir odada şekildeki çift yarıkta λ dalga boylu ışıkla yapılan girişim deneyinde perde üzerinde Ax genişliğinde saçaklar oluşmaktadır. Arl Işık kaynağı Yarık düzlemi A) Artar B) Azalır C) Artar Dy Azalır E) F Değişmez L Gaz Odanın üstündeki delikten odaya gaz sıkılarak odadaki hava ortamının kırılma indisi arttırıldığında Ax ve dalga boyu nasıl değişir? Ax Artar Azalır Azalır 2 Ekran Değişmez Değişmez