Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Devletin bağımsızlığını sürekli güçlü kılma D) Tabt kavgalarının genişlemesini önleme E) Şehzadeler arasında yönetimde rekabeti

Devletin bağımsızlığını sürekli güçlü kılma
D) Tabt kavgalarının genişlemesini önleme
E) Şehzadeler arasında yönetimde rekabeti arttırma
5. I. Osmanlılarda XIX. yüzyıla kadar devlet ve memleket
işterinin görüşüldüğü yerdivandır. Bu kurumun üyele-
ri padişa

Devletin bağımsızlığını sürekli güçlü kılma D) Tabt kavgalarının genişlemesini önleme E) Şehzadeler arasında yönetimde rekabeti arttırma 5. I. Osmanlılarda XIX. yüzyıla kadar devlet ve memleket işterinin görüşüldüğü yerdivandır. Bu kurumun üyele- ri padişah tarafından atandırdı. Divan kararlarının yasalaşması padişahın onayına bağlıydı. II. XIX yüzyılın son çeyreğinde ise devlet ve memleket işlerinin görüşüldüğü yer Mebusan Meclis oldu. Bu meclis halkın oylarıyla belirlendi. Bu gelişmelerden dikkate alındığında aşağıdaki yar- gilardan hangisine ulaşılamaz? 91 A) Yasamayı temsil eden organın niteliği değişmiştir. B) Halk padişahın yanında yönetime ortak olmuştur. C) Divan kurumu danışma organı olarak görev yapmıştır. D) Mutlakiyet rejiminde anayasal devlet olgusu yaşan- mıştır. E) Egemenliğin kaynağı olarak görülen güç değişmiştir. TYT Tarih CAP