Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

DİLİ VE EDEBİYATI L BİLİMLER-1 TESTİ m ti- ez? 29. Abbasiler Dönemi "İslamın Altın Çağı" olarak adlandırılır. Bu dönemde eski Yu

DİLİ VE EDEBİYATI
L BİLİMLER-1 TESTİ
m ti-
ez?
29. Abbasiler Dönemi "İslamın Altın Çağı" olarak adlandırılır.
Bu dönemde eski Yunan, Süryani, Hint, Iran gibi medeni
yetlere ait eserler Arapça'ya tercüme edilmiştir. Özellikle
Bağdat'ta kurulan ve "Beytül Hi

DİLİ VE EDEBİYATI L BİLİMLER-1 TESTİ m ti- ez? 29. Abbasiler Dönemi "İslamın Altın Çağı" olarak adlandırılır. Bu dönemde eski Yunan, Süryani, Hint, Iran gibi medeni yetlere ait eserler Arapça'ya tercüme edilmiştir. Özellikle Bağdat'ta kurulan ve "Beytül Hikme" adı verilen kütüpha ne bu faaliyetlerin merkezi olmuştur. Avasım, Abbasiler Devleti zamanında özellikle Bizans Devleti sınırında kurulan şehirlerdir. Bu şehirlere genelde savaşçı özel- likleri dikkate alınarak Türkler yerleştirilmiştir. Avasim şehrinin günümüzde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevresinde kurulduğu bilinmektedir. Siyasi ve idari açıdan gerçekleştirdikleri faaliyetlerle kendilerinden sonraki pek çok İslâm devletinin kurumsal yapısında kalıcı bir etki bırakan Abbâsîler, Emevîler'den tevarüs ettikleri ku- rumların bir kısmını geliştirerek bir kısmına ise yenilerini ekleyerek devleti daha merkezî ve bürokratik bir yapıya kavuşturmuşlardır. Bu yöndeki çabaların en önemlisi kuşkusuz İslâm tarihinde resmî bir kurum olarak ilk defa vezirlik müessesesinin tesis edilmesidir. Abbasilerin bu gelişmeleriyle aşağıdakilerden han- gisini amaçladığı söylenemez? A) Devletin kolay yönetilmesini B) Sınırların güvenlik altına alınmasını C) İslam kültür ve medeniyetini geliştirmesini D) Saltanat sistemine geçilmesini E) Bilim alanında çalışmalar yapılmasını