Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

dimci eylemlerden oluşarrege Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uy- gun bir kullanım vardır? A) Varsayalım ki bu yıl da s

dimci eylemlerden oluşarrege
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uy-
gun bir kullanım vardır?
A) Varsayalım ki bu yıl da sınavı kazanamadın.
B) Senin kimseyi üzmeye hakkın yok.
C) Onun bu işte de başarılı olamayacağını tahmin
etmiştim.
D) Çocuk mağaz

dimci eylemlerden oluşarrege Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uy- gun bir kullanım vardır? A) Varsayalım ki bu yıl da sınavı kazanamadın. B) Senin kimseyi üzmeye hakkın yok. C) Onun bu işte de başarılı olamayacağını tahmin etmiştim. D) Çocuk mağazadan aldığı çantayı zor taşıyabildi. E) Adam, o kazadan sonra bile yürüyebiliyordu. 17. (1) Emin Özdemir, Türkçenin geliştirilmesi yönün- de yaptığı çalışmalarla tanınan bir dil bilimcidir. (II) Özdemir'in son kitabı, yazarın yayımlanmış ya- zılarından oluşan bir seçki niteliğinde. (III) Dilin Öte Yakası, dört ayrı bölümden oluşuyor. (IV) Edebiyat yapıtının dille olan ilişkisi işleniyor yazılarda. (V) Dilin işlevi ve toplumsal yapıyla bağları masaya yatırılıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede iyelik eki alan bir isim-fiil kullanılmıştır. B) II. cümlede birden fazla türemiş sözcük vardır. C) III. cümlenin yüklemi yapım eki almış bir fiildir. D) IV. cümlede birleşik çekimli fiil vardır. E) V. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır. anlaml