Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Dive 2 Oğuzlar, Tuğrul Bey liderliğinde yeni bir Müslüman Türk Devleti olan Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır. 1040 Dande n

Dive
2 Oğuzlar, Tuğrul Bey liderliğinde yeni bir Müslüman Türk Devleti olan Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır. 1040 Dande
nakan Savaşı'nda Gaznelileri yenerek Iran'da en büyük siyasi güç olmuşlardır. Tuğrul Bey, Şii Büveyhoğullan'nın baskında
olan Abb

Dive 2 Oğuzlar, Tuğrul Bey liderliğinde yeni bir Müslüman Türk Devleti olan Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır. 1040 Dande nakan Savaşı'nda Gaznelileri yenerek Iran'da en büyük siyasi güç olmuşlardır. Tuğrul Bey, Şii Büveyhoğullan'nın baskında olan Abbasi Halifesi'ni bu baskıdan kurtararak bozulan İslam birliğini yeniden sağlamıştır. Selçukluların Anadolu'yu fethe mesi ve burayı İslamlaştırması üzerine papa önderliğindeki Avrupa, Türk İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri düzenlemişt Bu bilgilere göre Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gaza politikası takip etmişlerdir. B Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamışlardır. C) Türk-İslam devletleri ile savaşmışlardır. islam dünyasında saygınlık kazanmışlardır. ENİslamiyet'i farklı coğrafyalara yaymışlardır. SONUÇ YAYINLARI Diger sayfaya geçt 16