Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Doksanbeşe Doğru 5. Kendine özgü bir üslupla kaleme aldığı eserleri geniş bir okur kitlesi tarafından okunan, mutlakiyet, Meşrut

Doksanbeşe Doğru
5. Kendine özgü bir üslupla kaleme aldığı eserleri geniş bir
okur kitlesi tarafından okunan, mutlakiyet, Meşrutiyet ve
Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş bir yazardır. 50 yılı
bulan yazı hayatında farklı edebi türlerde ve çok sayıda ese

Doksanbeşe Doğru 5. Kendine özgü bir üslupla kaleme aldığı eserleri geniş bir okur kitlesi tarafından okunan, mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş bir yazardır. 50 yılı bulan yazı hayatında farklı edebi türlerde ve çok sayıda eser vermiştir. Dönemin İstanbul hayatının ayrıntılan üzerinde durduğu fıkra, ani ve makaleleriyle tanınmıştır. Aynı zaman- da güftesi kendine ait olan pek çok şarkı bestelemiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Süleyman Nazif B) Kanuni Hacı Arif Bey C) Cenap Şahabettin D) Ahmet Rasim E) Münir Nurettin Selçuk