Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

dum irt- a- B B B 15. Ağabey dediği amcaoğlu İhsan ile karısı Macide'nin ya- nında yetişmiş Mümtaz, çocukluğunda savaş ortasında

dum
irt-
a-
B
B
B
15. Ağabey dediği amcaoğlu İhsan ile karısı Macide'nin ya-
nında yetişmiş Mümtaz, çocukluğunda savaş ortasından
geçerek Anadolu'dan İstanbul'a gelmiştir. Galatasaray
Lisesinde okumuş, Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Artık
fakültede asis

dum irt- a- B B B 15. Ağabey dediği amcaoğlu İhsan ile karısı Macide'nin ya- nında yetişmiş Mümtaz, çocukluğunda savaş ortasından geçerek Anadolu'dan İstanbul'a gelmiştir. Galatasaray Lisesinde okumuş, Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Artık fakültede asistan olan Mümtaz, şiir yazmakta, eski şiirimi- ze ve eski müziğimize yakınlık duymakta; yeni Türkiye'den yana olmakla birlikte, bir bunalım gibi, kültür gömleği değiştirmenin sancısını çekmektedir. Şimdi İhsan hastadır; Mümtaz birdenbire ailenin gündelik sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalmıştır. Birikmiş bir dükkân kirası nedeniyle esnafla, alışveriş düzeniyle yüz yüze gelir ve İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vereceğini sezinler. Bireysel bir yıkımı da bir zamanlar çok sevdiği Nuran'ın eski kocasıyla tekrar evleneceği haberini almasıdır. Yukarıda özeti yer alan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? of a yea A Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar B) Eylül - Mehmet Rauf are Pricel Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil Bihter D) Handan - Halide Edip Adıvar E) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay LİMLERİ YAYINLARI