Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595 7. Aşağıda verilen olaylardan hangisi sonuçları ile dü- şünüldüğünde T. Süleyman Devri'nde Osmanlı

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595
7. Aşağıda verilen olaylardan hangisi sonuçları ile dü-
şünüldüğünde T. Süleyman Devri'nde Osmanlı do-
nanmasının Avrupa karşısında önemli bir güç oldu-
ğuna kanıt olarak gösterilemez?
A) Preveze Deniz Savaşı
Yunoniston
B) Tra

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595 7. Aşağıda verilen olaylardan hangisi sonuçları ile dü- şünüldüğünde T. Süleyman Devri'nde Osmanlı do- nanmasının Avrupa karşısında önemli bir güç oldu- ğuna kanıt olarak gösterilemez? A) Preveze Deniz Savaşı Yunoniston B) Trablusgarp'ın Fethi Libycivar C) Rodos'un Fethi ge D) Cerbe Deniz Savaşı E) Malta Kuşatması Tunus 10. Aşağı tarafı kayb A) B