Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) - IV 3. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! Ak to

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) - IV
3.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
Şimşek g

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) - IV 3. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: "İlerle!" Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan Yahya Kemal Beyatlı'nın Akıncılar adlı şiirinden alınan bu beyitlerle anlatılan zafer aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) İstanbul'un Fethi B) Çaldıran Savaşı C) Ridaniye Savaşı D) Mohaç Savaşı E) Preveze Deniz Savaşı ik olarak kızılelma kavramı zamanla, ve zapt edilmesi line gelmiştir. Os- benimsemiş ve biçimde resmet- ni Sultan Süley- R 5.