Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

E 1 z ve esini nasıl ari denir ve enir ve an A ku an oluşan kümenin 3. Belum 1. Aşağıdaki boşluklara "e" veya " " sem- bollerind

E 1
z ve
esini
nasıl
ari
denir ve
enir ve
an A ku
an oluşan
kümenin
3. Belum
1. Aşağıdaki boşluklara "e" veya " " sem-
bollerinden uygun olanını yazınız.
T={15'ten büyük 25'ten küçük tek sayılar}
15.... T
19.... T
23.... T
25.... T
17... T
22. T
Konu Değer

E 1 z ve esini nasıl ari denir ve enir ve an A ku an oluşan kümenin 3. Belum 1. Aşağıdaki boşluklara "e" veya " " sem- bollerinden uygun olanını yazınız. T={15'ten büyük 25'ten küçük tek sayılar} 15.... T 19.... T 23.... T 25.... T 17... T 22. T Konu Değerlendirme 2. İ= {İsminizi oluşturan harfler} Ortak özellik yöntemiyle verilen i küme- sini liste yöntemi ve venn şeması yöntemi ile gösteriniz. 3. S • Yumurta • Şeker • Süf • Çikolata . Un E . Un . Yağ • Kıyma • Makarna . Süt Yukarıda Selcen ve Ezgi'nin alışveriş listesi sırasıyla S ve E kümeleri ile gösterilmiş- tir. Buna göre SnE kümesinin elemanını veya elemanlarını bulunuz. 5. Aşağıda ortak özellik yöntemi ile verilen kü- melerin hangisinin eleman sayısı en azdır? H = {Haftanın P ile başlayan günleri} H = Ø 4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki ku- yazınız. tucuğa "D", yanlış ise "Y" 6. A={Asal sayı olan rakamlar} B={Tek sayı olan rakamlar} C={Çift sayı olan rakamlar} Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) s(ANB) = 3 B) s(ANC) = 2 C) s(BnC) = 0 D) s(A) = 4 D = {5 ile 6 arasındaki doğal sayılar} D = 0 i = {İç Anadolu Bölgesi'nde denize kıyısı olan iller} = 0 Oc = {2023 sayısını oluşturan çift rakam- lar} C = 0 A) A = {Alfabemizdeki harfler} B) Ü= {Ülkemizdeki coğrafi bölgeler} C) H= {H harfi ile başlayan aylar} D) S = {"Sivas" kelimesini oluşturan harfler} UNITE I 7. K={a, i, o, u} i= {e, i, ö, ü} Kui kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? A) { } B) {Sesli harfler} C) {Sessiz harfler} D) {Alfabemizdeki harfler} 8. Şekilde i ve Ö kümeleri verilmiştir. Buna göre hangisinin elemanıdır? 1. juo II. İnö IV. Ö A) Yalnız I. C) I, II ve IV. O * B) I ve III. D) I, II, III ve IV. 47