Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kümeler Soruları

E 1
z ve
esini
nasıl
ari
denir ve
enir ve
an A ku
an oluşan
kümenin
3. Belum
1. Aşağıdaki boşluklara "e" veya " " sem-
bollerinden uygun olanını yazınız.
T={15'ten büyük 25'ten küçük tek sayılar}
15.... T
19.... T
23.... T
25.... T
17... T
22. T
Konu Değerlendirme
2. İ= {İsminizi oluşturan harfler}
Ortak özellik yöntemiyle verilen i küme-
sini liste yöntemi ve venn şeması yöntemi
ile gösteriniz.
3. S
• Yumurta
• Şeker
• Süf
• Çikolata
. Un
E
. Un
. Yağ
• Kıyma
• Makarna
. Süt
Yukarıda Selcen ve Ezgi'nin alışveriş listesi
sırasıyla S ve E kümeleri ile gösterilmiş-
tir. Buna göre SnE kümesinin elemanını
veya elemanlarını bulunuz.
5. Aşağıda ortak özellik yöntemi ile verilen kü-
melerin hangisinin eleman sayısı en azdır?
H = {Haftanın P ile başlayan günleri}
H = Ø
4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki ku-
yazınız.
tucuğa "D", yanlış ise "Y"
6. A={Asal sayı olan rakamlar}
B={Tek sayı olan rakamlar}
C={Çift sayı olan rakamlar}
Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) s(ANB) = 3
B) s(ANC) = 2
C) s(BnC) = 0
D) s(A) = 4
D = {5 ile 6 arasındaki doğal sayılar}
D = 0
i = {İç Anadolu Bölgesi'nde denize kıyısı
olan iller} = 0
Oc = {2023 sayısını oluşturan çift rakam-
lar} C = 0
A) A = {Alfabemizdeki harfler}
B) Ü= {Ülkemizdeki coğrafi bölgeler}
C) H= {H harfi ile başlayan aylar}
D) S = {"Sivas" kelimesini oluşturan harfler}
UNITE I
7. K={a, i, o, u}
i= {e, i, ö, ü}
Kui kümesinin elemanları aşağıdakilerden
hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) { }
B) {Sesli harfler}
C) {Sessiz harfler}
D) {Alfabemizdeki harfler}
8. Şekilde i ve Ö kümeleri verilmiştir. Buna
göre hangisinin elemanıdır?
1. juo
II. İnö
IV. Ö
A) Yalnız I.
C) I, II ve IV.
O
*
B) I ve III.
D) I, II, III ve IV.
47
Ortaokul Matematik
Kümeler
E 1 z ve esini nasıl ari denir ve enir ve an A ku an oluşan kümenin 3. Belum 1. Aşağıdaki boşluklara "e" veya " " sem- bollerinden uygun olanını yazınız. T={15'ten büyük 25'ten küçük tek sayılar} 15.... T 19.... T 23.... T 25.... T 17... T 22. T Konu Değerlendirme 2. İ= {İsminizi oluşturan harfler} Ortak özellik yöntemiyle verilen i küme- sini liste yöntemi ve venn şeması yöntemi ile gösteriniz. 3. S • Yumurta • Şeker • Süf • Çikolata . Un E . Un . Yağ • Kıyma • Makarna . Süt Yukarıda Selcen ve Ezgi'nin alışveriş listesi sırasıyla S ve E kümeleri ile gösterilmiş- tir. Buna göre SnE kümesinin elemanını veya elemanlarını bulunuz. 5. Aşağıda ortak özellik yöntemi ile verilen kü- melerin hangisinin eleman sayısı en azdır? H = {Haftanın P ile başlayan günleri} H = Ø 4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki ku- yazınız. tucuğa "D", yanlış ise "Y" 6. A={Asal sayı olan rakamlar} B={Tek sayı olan rakamlar} C={Çift sayı olan rakamlar} Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) s(ANB) = 3 B) s(ANC) = 2 C) s(BnC) = 0 D) s(A) = 4 D = {5 ile 6 arasındaki doğal sayılar} D = 0 i = {İç Anadolu Bölgesi'nde denize kıyısı olan iller} = 0 Oc = {2023 sayısını oluşturan çift rakam- lar} C = 0 A) A = {Alfabemizdeki harfler} B) Ü= {Ülkemizdeki coğrafi bölgeler} C) H= {H harfi ile başlayan aylar} D) S = {"Sivas" kelimesini oluşturan harfler} UNITE I 7. K={a, i, o, u} i= {e, i, ö, ü} Kui kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? A) { } B) {Sesli harfler} C) {Sessiz harfler} D) {Alfabemizdeki harfler} 8. Şekilde i ve Ö kümeleri verilmiştir. Buna göre hangisinin elemanıdır? 1. juo II. İnö IV. Ö A) Yalnız I. C) I, II ve IV. O * B) I ve III. D) I, II, III ve IV. 47
Ma
İyi tanımlanmış elemanlar topluluğuna küme, küme elemanlarının kapalı şekil içerisinde
gösterilmesine Venn Şeması Yöntemi denir.
●
A kümesi 24'ün 1 ve kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları,
.
• B kümesi 30'un 1 ve kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları,
• C kümesi 35'in 1 ve kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları olarak tanımlanır.
A)
B)
C)
D)
Verilen bilgilere göre kümeler yandaki gibi Venn Şeması ile gösterildiğinde oluşan
sarı, mavi ve kırmızı renkli bölgelere hangi sayılar yazılmalıdır?
18
Sarı
2,3
2, 3, 6
2, 3, 6
2,3
Mavi
7
A
7
Kırmızı
5, 6
5
7
5
C
B
Ortaokul Matematik
Kümeler
Ma İyi tanımlanmış elemanlar topluluğuna küme, küme elemanlarının kapalı şekil içerisinde gösterilmesine Venn Şeması Yöntemi denir. ● A kümesi 24'ün 1 ve kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları, . • B kümesi 30'un 1 ve kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları, • C kümesi 35'in 1 ve kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları olarak tanımlanır. A) B) C) D) Verilen bilgilere göre kümeler yandaki gibi Venn Şeması ile gösterildiğinde oluşan sarı, mavi ve kırmızı renkli bölgelere hangi sayılar yazılmalıdır? 18 Sarı 2,3 2, 3, 6 2, 3, 6 2,3 Mavi 7 A 7 Kırmızı 5, 6 5 7 5 C B
6. Sınıf
6. A ve B kümelerini gösteren Venn şeması aşağıda-
ki gibi farklı renklerle boyanmıştır.
A
1
U=
A) A
C) AUB
Konu Tek
B
Buna göre turuncu ile gösterilen küme aşağı
dakilerden hangisidir?
B) B
D) An B
Ortaokul Matematik
Kümeler
6. Sınıf 6. A ve B kümelerini gösteren Venn şeması aşağıda- ki gibi farklı renklerle boyanmıştır. A 1 U= A) A C) AUB Konu Tek B Buna göre turuncu ile gösterilen küme aşağı dakilerden hangisidir? B) B D) An B
144
M
Mozaik
Yayınları
mozaily
ZAING
ört basamaklı 68. A ve B birer küme olmak üzere;
alacaktır.
13
L
21
2+5+8
en bir doğal
eyebileceğini
A = {60 sayısının doğal sayı çarpanları}
(40'tan küçük 6'nın doğal sayı katları}
Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) S(A) = 12
C) s(AUB) = 18.
B) S(ANB) = 3
D) s(B) = 6
Ortaokul Matematik
Kümeler
144 M Mozaik Yayınları mozaily ZAING ört basamaklı 68. A ve B birer küme olmak üzere; alacaktır. 13 L 21 2+5+8 en bir doğal eyebileceğini A = {60 sayısının doğal sayı çarpanları} (40'tan küçük 6'nın doğal sayı katları} Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) S(A) = 12 C) s(AUB) = 18. B) S(ANB) = 3 D) s(B) = 6
A
-0
A). Yalnız I
C) I ve III
-8
-12
*-12
.-5
*-1
.-7
.9
Yukarıdaki A kümesine göre aşağıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
01
1. -7'den büyük 6 tane elemanı vardır.
II. Mutlak değeri 12 olan 1 tane elemanı vardır.
III. -7'den büyük 8'den, küçük 3 tane elemanı vardır.
B) Yalnız II
D) I, II ve III
Ortaokul Matematik
Kümeler
A -0 A). Yalnız I C) I ve III -8 -12 *-12 .-5 *-1 .-7 .9 Yukarıdaki A kümesine göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 01 1. -7'den büyük 6 tane elemanı vardır. II. Mutlak değeri 12 olan 1 tane elemanı vardır. III. -7'den büyük 8'den, küçük 3 tane elemanı vardır. B) Yalnız II D) I, II ve III
ştir.
45°
B
hareket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
pütünleri 120° olur.
mleri 15° olur.
a-
e doğru açı elde edilir.
açısının bütünlerinden büyük olur.
4. ÁⓇ 1.2.20K
3. A = {YARAMAZLIK kelimesinin harfleri}
B = {SAKARLIK kelimesinin
harfleri
Yukarıda 'A ve/B kümelerinin ortak özellik yönte-
miyle gösterimi verilmiştir.
Bu gösterim için;
LS(A) 8
s(B) 6
s(AUB) 9
SEA
ZEB
yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğru-
dur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Ortaokul Matematik
Kümeler
ştir. 45° B hareket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? pütünleri 120° olur. mleri 15° olur. a- e doğru açı elde edilir. açısının bütünlerinden büyük olur. 4. ÁⓇ 1.2.20K 3. A = {YARAMAZLIK kelimesinin harfleri} B = {SAKARLIK kelimesinin harfleri Yukarıda 'A ve/B kümelerinin ortak özellik yönte- miyle gösterimi verilmiştir. Bu gösterim için; LS(A) 8 s(B) 6 s(AUB) 9 SEA ZEB yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğru- dur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
6. Almanca veya Ingilizce konuşabilen bir turist ka-
filesinde 27 kişi vardır.
16 kişi Almanca ve 18 kişi İngilizce konuşa-
bildiğine göre sadece Almanca konuşabilen-
lerin sayısı her iki dili de konuşabilenlerden
kaç fazladır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Ortaokul Matematik
Kümeler
6. Almanca veya Ingilizce konuşabilen bir turist ka- filesinde 27 kişi vardır. 16 kişi Almanca ve 18 kişi İngilizce konuşa- bildiğine göre sadece Almanca konuşabilen- lerin sayısı her iki dili de konuşabilenlerden kaç fazladır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
3. Aşağıda K ve L kümeleri verilmiştir.
K={-6'dan büyük negatif tam sayılar}
L = {Mutlak değeri 4'ten küçük olan tam sayılar}
M kümesi, K kümesinin elemanlarından birinin
L kümesinin tüm elemanlarıyla çarpılarak oluş-
turulan bir kümedir.
Buna göre, M kümesindeki iki elemanın
farkı en çok kaç olabilir?
A) 34
C) 30
B) 32
D) 28
Ortaokul Matematik
Kümeler
3. Aşağıda K ve L kümeleri verilmiştir. K={-6'dan büyük negatif tam sayılar} L = {Mutlak değeri 4'ten küçük olan tam sayılar} M kümesi, K kümesinin elemanlarından birinin L kümesinin tüm elemanlarıyla çarpılarak oluş- turulan bir kümedir. Buna göre, M kümesindeki iki elemanın farkı en çok kaç olabilir? A) 34 C) 30 B) 32 D) 28
11. Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümesi
denir ve "n" sembolüyle gösterilir.
Aşağıda A ve B kümesinin elemanları Venn Şeması ile
gösterilmiştir.
A
.8
3
0-1
.9
5
-6
B
.7
• 11 -6
3
.8
9
An B kümesinin elemanlarından ikisi seçilerek biri x,
diğeri y bileşeni olacak biçimde bir K noktasının koordi-
natları belirleniyor.
Koordinat sisteminde IV. bölgede olduğu bilinen K
noktasının x ve y bileşenleri farkı en fazla kaçtır?
A) 17
B) 15
C) 14
D) 12
Ortaokul Matematik
Kümeler
11. Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir ve "n" sembolüyle gösterilir. Aşağıda A ve B kümesinin elemanları Venn Şeması ile gösterilmiştir. A .8 3 0-1 .9 5 -6 B .7 • 11 -6 3 .8 9 An B kümesinin elemanlarından ikisi seçilerek biri x, diğeri y bileşeni olacak biçimde bir K noktasının koordi- natları belirleniyor. Koordinat sisteminde IV. bölgede olduğu bilinen K noktasının x ve y bileşenleri farkı en fazla kaçtır? A) 17 B) 15 C) 14 D) 12
1
MATEMATİK
8. Aşağıda waffle, cheesecake ve magnolya yapımında kullanılan bazı malzemeler verilmiştir.
Waffle
- Süt
- Yumurta
Un
- Şeker
-
- Tuz
Sıvı yağ
Kabartma tozu
- Vanilya
Cheesecake
- Labne
- Yoğurt
- Yumurta
-
- Şeker
- Vanilya
- Un
Mısır nişastası
Verilen malzemeler ile ilgili aşağıdaki kümeler tanımlanıyor.
W = {Waffle yapımında kullanılan malzemeler}
C = (Cheesecake yapımında kullanılan malzemeler}
M = {Magnolya yapımında kullanılan malzemeler)
Buna göre s(WOC) + s(COM) + s(WUM) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 12
B) 15
C) 18
Magnolya
Süt
Un
- Mısır nişastası
- Yumurta
- Şeker
-Tereyağı
- Krema
D) 19
10. Aşağıda
Ortaokul Matematik
Kümeler
1 MATEMATİK 8. Aşağıda waffle, cheesecake ve magnolya yapımında kullanılan bazı malzemeler verilmiştir. Waffle - Süt - Yumurta Un - Şeker - - Tuz Sıvı yağ Kabartma tozu - Vanilya Cheesecake - Labne - Yoğurt - Yumurta - - Şeker - Vanilya - Un Mısır nişastası Verilen malzemeler ile ilgili aşağıdaki kümeler tanımlanıyor. W = {Waffle yapımında kullanılan malzemeler} C = (Cheesecake yapımında kullanılan malzemeler} M = {Magnolya yapımında kullanılan malzemeler) Buna göre s(WOC) + s(COM) + s(WUM) ifadesinin değeri kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 Magnolya Süt Un - Mısır nişastası - Yumurta - Şeker -Tereyağı - Krema D) 19 10. Aşağıda
10. K kümesinin elemanı olup olmama durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Eleman
K kümesinin ait bir eleman mı?
1
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
V
Evet
486
Evet
Verilen tabloya göre K kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 3
B) 4
3
25
348
C) 5
D) 6
Ortaokul Matematik
Kümeler
10. K kümesinin elemanı olup olmama durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Eleman K kümesinin ait bir eleman mı? 1 Hayır Evet Hayır Evet Hayır V Evet 486 Evet Verilen tabloya göre K kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 3 B) 4 3 25 348 C) 5 D) 6
6-
Aşağıda 16 haneli kart numarasına sahip olan iki adet banka kartı verilmiştir.
A Karti
B Kartı
CREDIT
CARD
CREDIT
CARD
Kart No:
Kart No:
0123
1234
SONYEREAR
01/80
WALIO 12/14
THRU
A kartinin numarası 3'ten başlayarak ardışık tek sayıların yan yana yazılması ile B kartının numarası 2'den başlayarak
ardışık çift sayıların yan yana yazılması ile oluşmuştur.
Buna göre A ve B'nin kart numaralarını oluşturan rakamlar sırası ile A ve B kümesi ile gösterilirse s(AUB) - (AB)
işleminin sonucu kaç olur?
D) 11
C) 10
B) 9
A) 8
Ortaokul Matematik
Kümeler
6- Aşağıda 16 haneli kart numarasına sahip olan iki adet banka kartı verilmiştir. A Karti B Kartı CREDIT CARD CREDIT CARD Kart No: Kart No: 0123 1234 SONYEREAR 01/80 WALIO 12/14 THRU A kartinin numarası 3'ten başlayarak ardışık tek sayıların yan yana yazılması ile B kartının numarası 2'den başlayarak ardışık çift sayıların yan yana yazılması ile oluşmuştur. Buna göre A ve B'nin kart numaralarını oluşturan rakamlar sırası ile A ve B kümesi ile gösterilirse s(AUB) - (AB) işleminin sonucu kaç olur? D) 11 C) 10 B) 9 A) 8
İTÜ
ETA VAKRA
0.
TEST - 19
1
y z
KOLTII
2
8.
2
doga
3x
19
hy
3x + 4y + 5z 6a + 4b + 3
-10 a-d +1
İnci, yukarıdaki 3 cebirsel ifadenin değişkenleri ile A kümesi, katsayıları ile B kümesi, sabit terimleri ile C kü-
mesini oluşturuyor.
6 + 1 4
İnci'nin oluşturduğu bu kümelere göre s(A) + s (B) - (C) kaç olur?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
6
A B C
3 + 1
d
u
MATEMATIK
x y z ab
MATEMATIK
A = 6 değeri için, aşağıdaki ifadelerden hangisinin değeri en büyüktür?
D) 46-5. A
Ortaokul Matematik
Kümeler
İTÜ ETA VAKRA 0. TEST - 19 1 y z KOLTII 2 8. 2 doga 3x 19 hy 3x + 4y + 5z 6a + 4b + 3 -10 a-d +1 İnci, yukarıdaki 3 cebirsel ifadenin değişkenleri ile A kümesi, katsayıları ile B kümesi, sabit terimleri ile C kü- mesini oluşturuyor. 6 + 1 4 İnci'nin oluşturduğu bu kümelere göre s(A) + s (B) - (C) kaç olur? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 6 A B C 3 + 1 d u MATEMATIK x y z ab MATEMATIK A = 6 değeri için, aşağıdaki ifadelerden hangisinin değeri en büyüktür? D) 46-5. A
6. Sinif
MATEMATİK
oktada bulunan Ahmet, sağa ya
sağıdaki sayı doğrusunda ardışık i
+
-5
46. Aşağıda A, B ve C kümeleri ortak özellik yöntemi ve Venn şemaları ile gösterilmiştir
.
--6
A = {Asal sayı olan rakamlar}
B = {Tek sayı olan rakamlar)
C = {1, 2, 3, 4, 5)
B
Ahmet bu sayı doğrusunda il
B)
A
B
3 S3
gelebilirdi?
A)-3
B
4. Bölge 5. Bölge
6. Bölge
1. Bölge 2. Bölge
3. Bölge
Bu Venn şemaları bölgelere ayrılarak bölgeler numaralandırılmıştır.
Buna göre 2. bölgedeki eleman sayısı ile 6. bölgedeki eleman sayısının toplamı kaçtır?
D) 6
A3
B) 4
000
Ortaokul Matematik
Kümeler
6. Sinif MATEMATİK oktada bulunan Ahmet, sağa ya sağıdaki sayı doğrusunda ardışık i + -5 46. Aşağıda A, B ve C kümeleri ortak özellik yöntemi ve Venn şemaları ile gösterilmiştir . --6 A = {Asal sayı olan rakamlar} B = {Tek sayı olan rakamlar) C = {1, 2, 3, 4, 5) B Ahmet bu sayı doğrusunda il B) A B 3 S3 gelebilirdi? A)-3 B 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge Bu Venn şemaları bölgelere ayrılarak bölgeler numaralandırılmıştır. Buna göre 2. bölgedeki eleman sayısı ile 6. bölgedeki eleman sayısının toplamı kaçtır? D) 6 A3 B) 4 000
9.
Asya ve Haluk, İsem Soru Bankası'nda, belirtilen numaralı testleri çözmüşlerdir.
123456789
1, 2, 3, 4, 5, 6
Asya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Haluk
Asya'nın, çözdüğü testlerin numaraları A kümesini, Haluk'un çözdüğü testlerin numaraları H kü-
mesini oluşturmaktadır.
Bu bilgilere göre AUH kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisidir?
D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C) 1, 2, 3, 7, 8, 9
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6
(A) 7, 8, 9
Ortaokul Matematik
Kümeler
9. Asya ve Haluk, İsem Soru Bankası'nda, belirtilen numaralı testleri çözmüşlerdir. 123456789 1, 2, 3, 4, 5, 6 Asya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Haluk Asya'nın, çözdüğü testlerin numaraları A kümesini, Haluk'un çözdüğü testlerin numaraları H kü- mesini oluşturmaktadır. Bu bilgilere göre AUH kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisidir? D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 C) 1, 2, 3, 7, 8, 9 B) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (A) 7, 8, 9
44D
D) {5, 6) EDV
A ve B kümeleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor.
.
.
Asal olan rakamların tamamı A kümesinin elemanıdır.
B kümesinin elemanlarının hepsi bir rakamdır.
s(A n B) = 2 olup A n B kümesinin elemanları olan rakamların toplamı 12'dir.
S(B) = 4 olup B kümesinin elemanları olan rakamların toplamı 25'tir.
.
Buna göre aşağıdaki rakamlardan hangisi A U B kümesinin bir elemanı değildir?
A) 3
B) 7
C) 6
D) 9
6 SNFYT / B SERE
Ortaokul Matematik
Kümeler
44D D) {5, 6) EDV A ve B kümeleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. . . Asal olan rakamların tamamı A kümesinin elemanıdır. B kümesinin elemanlarının hepsi bir rakamdır. s(A n B) = 2 olup A n B kümesinin elemanları olan rakamların toplamı 12'dir. S(B) = 4 olup B kümesinin elemanları olan rakamların toplamı 25'tir. . Buna göre aşağıdaki rakamlardan hangisi A U B kümesinin bir elemanı değildir? A) 3 B) 7 C) 6 D) 9 6 SNFYT / B SERE