Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

e alınan du ile rliklerine un USU uşu Sını Iniz II 13 na işaretleyiniz 3. X. yüzyılda Çin'in Kansu Bölgesi'nde egemen olan Turfa

e alınan
du ile
rliklerine
un
USU
uşu
Sını
Iniz II
13
na işaretleyiniz
3. X. yüzyılda Çin'in Kansu Bölgesi'nde egemen olan Turfan
Uygurlarının ülkesine gelen Çin elçisi, "Onların ülkesinde
fakir insan yoktur. Yiyeceği olmayana devlet hazinesinden
yardım ed

e alınan du ile rliklerine un USU uşu Sını Iniz II 13 na işaretleyiniz 3. X. yüzyılda Çin'in Kansu Bölgesi'nde egemen olan Turfan Uygurlarının ülkesine gelen Çin elçisi, "Onların ülkesinde fakir insan yoktur. Yiyeceği olmayana devlet hazinesinden yardım edilir." demiştir. Buna göre Turfan Uygurları ile ilgili; 1. Ticarette çok ileri oldukları, II. Sosyal devlet anlayışına sahip oldukları, III. Çin'in vergiye bağlandığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yaldiz I DVI ve E) I, II ve III Yalnız III 4. Göçmenler Anadolu'da zamana göre yeni ve ileri fikirlerin, bir arada milli devlet fikrinin yayılmasında rol oynamıştır. Bu fikirler zamanla Anadolu'da Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve devrimlerin yapılmasını kolaylaştırmıştır. Bilal N. Şimşir'in, "Rumeli'den Türk Göçleri" adlı eserinde bahsettiği Anadolu'ya göçlerin aşağıdakilerden hangisine etki ettiği söylenemez? A) Batı tarzı inkilapların yapılmasına B) Çok uluslu imparatorluk yapısının korunmasına Milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşmasına D) Anadolu'da emperyalizme karşı bir tutum oluşmasına EÇağdaş fikirlerin Anadolu'da zemin bulmasına 5. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Rum Ortodoks kilisesini kendisine bağlı hale getirmiş Ortodoks cemaatinin ibadet ve eğitim işlerinde patrikhaneyi yetkili kılmıştır. Ayrıca kiliselerin birleşmesini istemeyen birini patrik seçmiştir. Fatih Sultan Mehmet bu politikası ile aşağıdakilerden changisini amaçladığı söylenebilir? A) Papalık makamı ile ilişkileri geliştirmek. Bimparatorluk sınırları içinde hukuk birliğini sağlamak. C) Hastiyan birliğini parçalayarak merkezî otoriteyi güçlü tutmak. Katolik-Ortodoks ayrılığına son vermek. Başkentte inanç birliğini sağlamak. Diğer sayfaya geçiniz.