Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

E) Aşk ve tabiat E) Fransız edebiyatını örnek almıştır. Servetifünun Dönemi'nde, divan şiiri nazım biçimleri ta- mamen bırakılmı

E) Aşk ve tabiat
E) Fransız edebiyatını örnek almıştır.
Servetifünun Dönemi'nde, divan şiiri nazım biçimleri ta-
mamen bırakılmıştır. Fransız edebiyatından alınan -
nazım biçimleri kullanılmıştır. Ayrıca, -
mi de sıkça kullanılmıştır.
1111
----ve
nazım biç

E) Aşk ve tabiat E) Fransız edebiyatını örnek almıştır. Servetifünun Dönemi'nde, divan şiiri nazım biçimleri ta- mamen bırakılmıştır. Fransız edebiyatından alınan - nazım biçimleri kullanılmıştır. Ayrıca, - mi de sıkça kullanılmıştır. 1111 ----ve nazım biçi- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han- gileri getirilebilir? A) terzarima - sone - serbest müstezat B) mesnevi - rubai - müstezat C) sone - terzarima - serbest nazım D) triyole - sone - musammat gazel E) balad - terzarima - gazel 3. Tevfik Fikret, 1901'den sonra toplum sorunlarını yansıtan, bildonna zulmüne karşı çıkan şi- 6. Gerildi, Teker LİMİT YAYINLARI -Ber O a N