Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

E) Cevat Şakir Kabaağaçlı 19-Bu romanında musikiyi sadece estetik zevkini yansı- tan bir malzeme olarak kullanmaz, aynı zamanda

E) Cevat Şakir Kabaağaçlı
19-Bu romanında musikiyi sadece estetik zevkini yansı-
tan bir malzeme olarak kullanmaz, aynı zamanda
kültür meselelerine dair fikirlerini ifade vasıtası yapar,
toplumsal buhranların ve karşıtlıkların diline dönüş-
türür, psikoloj

E) Cevat Şakir Kabaağaçlı 19-Bu romanında musikiyi sadece estetik zevkini yansı- tan bir malzeme olarak kullanmaz, aynı zamanda kültür meselelerine dair fikirlerini ifade vasıtası yapar, toplumsal buhranların ve karşıtlıkların diline dönüş- türür, psikolojik analizlerine imkân veren enstrüman hâline getirir. Musiki, Mümtaz'la Nuran'ın aşklarının gelişmesinde rol oynadığı kadar, Suat'ın intihara sü rüklendiği ruhi bunalım ve kriz anlarında da adeta ölüme giden yolculuğa eşlik ederek tesirini gösterir. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Samiha Ayverdi B) Peyami Safa C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Ahmet Hamdi Tanpınan E) Tarık Buğra