Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

E EDEBİYATI- MLER-1 TESTİ ni) i tir. nu Yazılı ir B vere, yunda 19. Yazık. Pastayı kestiğimi görmeyecek. Pastam dokuz katli Past

E EDEBİYATI-
MLER-1 TESTİ
ni)
i
tir.
nu
Yazılı
ir
B
vere,
yunda
19.
Yazık. Pastayı kestiğimi görmeyecek. Pastam dokuz katli
Pastamız yani. Çünkü artık nikâhlandım. Artık böylece
"biz" oldum. "Ben" demeyi unutmayacak mıydık? "Ben"
yok, "biz" var. Pis burjuv

E EDEBİYATI- MLER-1 TESTİ ni) i tir. nu Yazılı ir B vere, yunda 19. Yazık. Pastayı kestiğimi görmeyecek. Pastam dokuz katli Pastamız yani. Çünkü artık nikâhlandım. Artık böylece "biz" oldum. "Ben" demeyi unutmayacak mıydık? "Ben" yok, "biz" var. Pis burjuva kızı! Unutamaz mısın ikide bir "ben" demeyi? Unuttum işte Gül. 1 AYT - DENEME 1 || Mutlak birisini çiğnedi, bu herifi hapse tiktılar. Ne kadar münasebetsizlik!.. On altı yaş ölmek için pek erkendir. Ah! Artık vapura gidemem. Yazık... Hey terbiyesiz dağ adamı! Bu küfür doğrusu unutulmaz. Arabacı! Sür be herif! Şu Andon'un yaptığı işi de görüyor musun? A) İç Konuşma B) Bilinç Akışı C Geriye Dönüş iç Konuşma Bilinç Akışı Numaralanmış parçalarda aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangileri kullanılmıştır? 1 TT Bilinç Akışı İç Konuşma Özetleme İç Çözümleme Diyalog 20. Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler, didaktik bilgiden uzak durup bir şey öğretmeyi değil musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek i şiir yazarlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen anlayışla yazılmış bir sizde