Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

E EDEBİYATI Soru Bankası şiir anla- Tecaizade arine kur ecek bir lenekten nin anla wir oldu- anlayışla si gere- ncak bu Ahengi n

E EDEBİYATI Soru Bankası
şiir anla-
Tecaizade
arine kur
ecek bir
lenekten
nin anla
wir oldu-
anlayışla
si gere-
ncak bu
Ahengi
ngi bir
kefeye
Konuyu
er şey
rriyet,
ndirir.
tirir.
acına
söy-
en bir
atsal
bile
izca
mak
cak-
benimhocam
TESTO
6. Behçet, Ahmet

E EDEBİYATI Soru Bankası şiir anla- Tecaizade arine kur ecek bir lenekten nin anla wir oldu- anlayışla si gere- ncak bu Ahengi ngi bir kefeye Konuyu er şey rriyet, ndirir. tirir. acına söy- en bir atsal bile izca mak cak- benimhocam TESTO 6. Behçet, Ahmet Mithat Efendi ile Sami Paşazade Seza sanat anlayışıyla ilgili bir oyun kurgular. Bu oyunda s roman üzerine bir tartışmaya girer. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek A) A. Mithat Efendi: Romanın belli bir tekniği var ve bu inkar ediyorsunuz. Olay akışını kesmenin romana diyalogdan alınmıştır? kadar zarar verdiğini söylemeye gerek var mı? Servetifünun edebiyas hangisi yanlıştır? etkisi vardır. AL Roman ve hikâyele ar Toplumun sorunla O Sanat için sanat & DYSüslü, sanatlı bir E) Daha önce kulla S. Paşazade Sezai: Ben okurun olaya müdahil olma isterim, onu olayın içine çekerim. Bunda bir yanlış var me Olayı durdurabilirim, romanda buna muktedirim. B) A. Mithat Efendi: Romanda toplumsal faydayı gerektir bir durumun varlığına inanmıyorum. Toplumsal fayda gözetmek romana olabildiğince zarar verir. S. Paşazade Sezai: Olanı değil olması gerekeni anlat yorum. Bana romantizmden etkilenmiş diyebilirsiniz ama romanda hatta tüm sanatlarda toplumsal fayda olmazsa olmazdır. C) A. Mithat Efendi: Okura bir baba gibi yaklaşmaktan ne zevk alıyorsunuz? Onun eksiklerini, hatalarını ona anlat mak ne fayda sağlar? Sanata dönün mirim. f. S. Paşazade Sezai: Bir aydın, yol göstermelidir. You gösterirken de doğruları söyler. Ben, böyle yaptım diye eserlerim asla zarar görmez. D) A. Mithat Efendi: Yazarın dil anlayışı, romanı basitleş tirmemeli. Basitleşen romanın çok okunması da anlam- sızdır. Bırakın, romanın dili ağır olsun. Anlayan az ve öz olsun. den S. Paşazade Sezai: Herkes anlamalı romandan. Herkes bir paye çıkartmalı. Bundan başka ne denebilir ki? Sanat yapmak, toplumdan kopmak olmamalı. 2. E) A. Mithat Efendi: Evet, çok fazla yazdım. Herkese ulaş- maya çalıştım. Romanlarımda meddah gibi davrandım. Olay akışını kestim, araya girdim. Teknik için değil, top- lum için bunu yaptım. Servetifünu 1891 yılında Ah bilim- teknik der sinin başına Rea ce bir edebiyat Parçada bırak gisi getirilmel S. Paşazade Sezai: Üstadım! Gerçeklerden koptunuz. Okura yol göstermeye çalıştın da romanların sanatsal bir değere mi ulaştı? Bırak toplumsallığı. Sanat, sanata yani kendisine hizmet etmeli. A) Mehmet R B) Celal San C) Tevfik Fil D) Cenap S E) Halit Ziy 3. Servetifi hangisi A) Cen B) Ese C) Şiir D) Arv