Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

E) Papaların seferlere katılanlara cennet Va de bulunması 2. Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi geniş yetki- lere sahipken d

E) Papaların seferlere katılanlara cennet Va
de bulunması
2. Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi geniş yetki-
lere sahipken doğuda Ortodoks Kilisesi'nin yetkileri
kısıtlanmıştır.
Bu durumun;
I. Bizans'ın merkezî yönetimi güçlü tutması,
II. Fener Rum Pat

E) Papaların seferlere katılanlara cennet Va de bulunması 2. Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi geniş yetki- lere sahipken doğuda Ortodoks Kilisesi'nin yetkileri kısıtlanmıştır. Bu durumun; I. Bizans'ın merkezî yönetimi güçlü tutması, II. Fener Rum Patrikliği'nin devletin denetiminde olması, III. Ortodoks halkın Türk devletlerinden yardım al- ması nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söyle- nebilir? A) Yalnız L D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 3. Orta Çağ Avrupası'nda papanın krallara taç giy- 1 1