Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

E) V. cümlede, işaret zamir 8. Görme, konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk, konuşmadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Gerçekten de biz

E) V. cümlede, işaret zamir
8. Görme, konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk, konuşmadan
önce bakıp tanımayı öğrenir. Gerçekten de bizce gormek-
le ilgili her şey öne çıkıyor hayatta. Hani hepimizin bodiği
bir tartışma vardır; "Sanat eserlerinin bir kısmı taklid

E) V. cümlede, işaret zamir 8. Görme, konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk, konuşmadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Gerçekten de bizce gormek- le ilgili her şey öne çıkıyor hayatta. Hani hepimizin bodiği bir tartışma vardır; "Sanat eserlerinin bir kısmı taklidi içe- rir, gerçeğinin bir taklidini." diye. Bunu, portre için de doğru bir tanım görebiliriz, değil mi? Bu parçada aşağıdaki zamir türlerinden hangilerine örnek vardır? A) Şahıs zamiri - Soru zamiri BDönüşlülük zamiri - Şahıs zamiri C) İşaret zamiri - Soru zamiri D) Donüşlülük zamiri - Belgisiz zamir E) İşaret zamiri - Belgisiz zamir b A E 12-