Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

EDEBİYAT PROVASI - 5 19 Şiire Milli Mücadele yıllarında başlayan ve Müta- reke yıllarında ün kazanan bu topluluğun şairleri, Ziy

EDEBİYAT PROVASI - 5
19 Şiire Milli Mücadele yıllarında başlayan ve Müta-
reke yıllarında ün kazanan bu topluluğun şairleri,
Ziya Gökalp'in de etksiyle Anadolu'yu şiire taşıdılar.
Hece ile yazdıkları şiirlerinde memleket sevgisi, yurt
güzellikleri, kahrama

EDEBİYAT PROVASI - 5 19 Şiire Milli Mücadele yıllarında başlayan ve Müta- reke yıllarında ün kazanan bu topluluğun şairleri, Ziya Gökalp'in de etksiyle Anadolu'yu şiire taşıdılar. Hece ile yazdıkları şiirlerinde memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik vb. konuları işle- diler. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan edebî topluluğun şairlerinden biri değildir? XA) Yusuf Ziya Ortaç B) Halit Fahri Ozansoy C) Enis Behiç Koryürek XD) Ali Canip Yöntem XE) Orhan Seyfi Orhon 21