Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Edebiyatçıların korkularının başında yaratıcı- lıklarını yitirme korkusu gelir. Büyük sanatçı- lar bile yaşamlarının belli dönem

Edebiyatçıların korkularının başında yaratıcı-
lıklarını yitirme korkusu gelir. Büyük sanatçı-
lar bile yaşamlarının belli dönemlerinde bir
tür duraklama yaşamış, yaratıcı esin kaynak-
lanını kaybettikleri korkusuna kapılmışlardır.
Örneğin, Leonardo Da Vin

Edebiyatçıların korkularının başında yaratıcı- lıklarını yitirme korkusu gelir. Büyük sanatçı- lar bile yaşamlarının belli dönemlerinde bir tür duraklama yaşamış, yaratıcı esin kaynak- lanını kaybettikleri korkusuna kapılmışlardır. Örneğin, Leonardo Da Vinci'nin bazı tablola- rını tamamlaması yıllarını almış, hatta bir dö- nem neredeyse sanatı bırakmaya kadar var- mıştır. Yine sıradışı üretkenliğine rağmen Pi- casso'nun hiçbir şey üretmeden geçirdiği dönemlerinin olduğu biliniyor. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han- gisidir? A) Edebiyatçıların başlıca korkuları B) Sanatçının üreticiliğini engelleyen etken- ler C) Sanat eserinin oluşma süreci D) Edebiyatçıların yaratıcılıklarını yitirme korkusu E) Büyük sanatçıların zamanı değerlendir- me biçimleri