Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

EDEBİYATI TESTİ Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. akikadır. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

EDEBİYATI TESTİ
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
akikadır.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Hikâyede olay, kısa bir zaman dilimi üzerine
temellendirilirken romanda zaman çok boyutlu ve
karmaşık bir nitelik taşır.
B)

EDEBİYATI TESTİ Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. akikadır. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Hikâyede olay, kısa bir zaman dilimi üzerine temellendirilirken romanda zaman çok boyutlu ve karmaşık bir nitelik taşır. B) Edebiyatımızda ilk hikâye örneklerini Letaif-i Rivayat adlı eseriyle Ahmet Mithat Efendi vermiştir. C) Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay, edebiyatımızda Maupassant tarzı öykünün temsilcileri arasında yer alır. D) Durum hikâyesinde merak duygusu uyandıracak şekilde gelişen olaylar, çözüm bölümünde bir sonuca bağlanır. X E) Bir hikâyede serim bölümünde olayın geçtiği çevre ve kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır. 1049